Esta página utiliza cookies para mejorar su navegabilidad, si continúa estara aceptando la política de cookies.

Assessorament per a la devolució de fons d'inversió immobiliària

Contra entitats bancàries com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc. Els fons d'inversió immobiliària són un instrument d'inversió col·lectiva de caràcter no financer que té per objectiu la inversió en béns immobles de naturalesa urbana amb la finalitat d'arrendament. Hi ha casos, el de BANIF per exemple, que han desencadenat una forta polèmica legal i judicial per la comercialització incorrecta que se n'ha fet. En aquests casos el nostre despatx inicia accions judicials, demanant la devolució de les inversions perdudes.
Denominació socialNúm. Registre oficialData de registreNúm. Registre de la GestoraDenominació social de la GestoraDenominació social de la Dipositària
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII907/09/2004128 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A.CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
BBVA PROPIEDAD, FII421/02/199514BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIICBANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII1024/05/200620CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C.CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)1119/06/2006169SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIICBANCO BANIF, S.A.
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII714/03/200385GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A.CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII813/01/200458BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C.BANCO DE SABADELL, S.A.
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII321/02/1995169SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIICBANCO BANIF, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII-----