Contacta con nosotros
Si prefiere contactar con nosotros de forma rápida y cómoda puede hacerlo directamente en nuestros teléfonos de contacto. Tenemos varias oficinas a su diposición:

Miriam Navas

Lletrada
Tel.915 76 11 50 / 934 87 97 11

Presentació

Miriam Navas és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Treballa en el departament de Dret internacional i Dret de la Unió Europea a Navas & Cusí Advocats.

Més informació

  • És especialista en dret comunitari i en l’anàlisi legal i econòmica de la mala praxi bancària a nivell nacional així com internacional
  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
  • És titulada per Cambridge University.
  • Miriam és advocada en el Departament de Dret Internacional i Dret de la Unió Europea a Navas & Cusí Advocats.
  • Especialitzada en procediments judicials i d’arbitratge en Dret Bancari, Financer i del Mercat de Valors.