Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en dret de moda - Fashion Law

Des de Navas & Cusi comptem amb un equip d’advocats especialitzats en aquelles branques que componen el dret de la moda, garantint un assessorament transversal tant a empreses com agents individuals.
Contacti'ns

La moda s’ha convertit en un sector econòmic fonamental, a causa dels alts nivells de facturació que genera a nivell mundial. No obstant això, amb la digitalització, aquest sector s’enfronta a nous desafiaments, que donat a la seva complexitat és essencial comptar amb respostes jurídiques adequades per a garantir la seva protecció en tots els àmbits que abasta tota la cadena de valor: producció, logística, distribució, venda al consumidor, agents intervinents o la imatge. D’aquesta manera sorgeix el concepte de Fashion Law o Dret de moda, per a regular tots els aspectes que afecten la indústria de la moda.

Fashion Law

La moda ha estat present sempre en la nostra història i cultura com una manera d’expressar part de la nostra personalitat.

Actualment s’ha convertit en un sector que suposa un enorme pes per a l’economia a nivell mundial. És per això, que sorgeix la necessitat d’establir la seva relació amb el dret, amb la finalitat de garantir la seva protecció jurídica en tots els seus àmbits.

D’aquesta manera, sorgeix el concepte de Dret de la moda, també conegut pel seu terme anglosaxó com Fashion Law, configurant-se com una especialitat del dret que abasta tots els aspectes legals relatius a la indústria de la moda, la qual comprèn des del disseny, producció, logística, transport fins al procés de venda, fins i tot després de ser lliurada al consumidor final.

El concepte de la moda s’entén en el seu sentit més ampli, no limitant-se exclusivament al sector tèxtil, sinó incloent també diverses categories com poden ser: els productes cosmètics, les fragàncies, joieria, articles de luxe, i calçat entre altres.

Disciplines jurídiques que abastar el Dret de la moda

A diferència d’altres branques del dret, el dret de la moda no compta amb una regulació específica, sinó que aquesta compostes per diferents disciplines jurídiques, com ara dret laboral, fiscal, civil, noves tecnologies i sobretot Propietat Intel·lectual i Industrial.

Resulta fonamental identificar quals eines jurídiques són les idònies per a garantir la protecció de tota activitat empresarial dins del sector de la moda.

Des de Navas & Cusí oferim un assessorament integral i transversal en matèria de dret de moda, destinat a empreses del sector, signatures de luxe, agències de moda, botigues en línia o físiques, dissenyadors, models i fotògrafs, així com, a empreses digitals de nova creació en el sector.

Propietat intel·lectual

 • Protecció de creacions per via dels drets d’autor (creacions tèxtils, bosses, sabates…).
 • Defensa i assistència jurídica per a procediments d’infracció dels drets d’autor.
 • Contractes de cessió de drets d’explotació.

Propietat Industrial

 • Registre de marques, dissenys i noms comercials.
 • Renovació de marques.
 • Defensa enfront de falsificacions o plagi
 • Protecció de patents.
 • Mediació

Reputació En línia

 • Protecció davant les fake news.
 • Protecció de l’honor, intimitat personal i pròpia imatge.
 • Accions de protecció en xarxes socials.
 • Usos indeguts de marca.
 • Accions davant les ressenyes falses.
 • Exercici del Dret a l’Oblit.

Cosmètica i perfums

 • Protecció als consumidors
 • Obligacions d’etiquetatge de productes cosmètics
 • Llicència
 • Protecció de l’embalatge
 • Secret empresarial
 • Contractes amb distribuïdors i fabricadores

Contractació mercantil

 • Assessorament i redacció de contractes amb col·laboradors, dissenyadors, agències, distribuïdors, influencers, ambaixadors de marca i models. Planificació i execució de col·laboradors amb tercers.
 • Assessorament en les fases de creació i desenvolupament de noves societats.

E-commerce

 • Redacció d’Avís Legal i Política de Privacitat.
 • Protecció a consumidors.
 • Assessorament en la creació de botiga digital i la venda de productes.

Publicitat

Assessorament en realització i protecció de campanyes publicitàries en xarxes socials i altres mitjans de comunicació.

Moda sostenible

 • Assessorament en el compliment dels principis generals del dret mediambiental.
 • Llicències o autoritzacions de les diferents activitats.

Obertura d’establiments i celebració d’esdeveniments de moda

 • Assessorament per a la celebració de desfilades i esdeveniments de moda.
 • Permisos, llicències o autoritzacions per a l’obertura d’establiments.

Fiscalitat

 • Assessorament tributari per a la realització de compres i vendes a països membres de la Unió Europea i països tercers no membres.
 • Assessorament en repercussió l’IVA.
 • Regulació fiscal mig ambiental.

A Navas & Cusí comptem amb un equip multidisciplinari d’advocats especialitzats en totes les branques jurídiques que componen el Dret de la Moda o Fashion law, per a poder garantir un assessorament transversal a totes les empreses i agents intervinents en el sector. Consulta amb el nostre equip sense cap compromís.