Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret comunitari d’empreses

El Departament de Dret comunitari d’empreses està pensat per a oferir assessorament integral a empreses i entitats, amb ànim de lucre o sense.
contacta'ns

Assessorament especialitzat en legislació comunitària

El Departament de Dret comunitari d’empreses està pensat per a oferir assessorament integral a empreses i entitats, amb ànim de lucre o sense. Té per objectiu ajudar-les perquè es puguin desenvolupar en l’àmbit comunitari i internacional amb tota la seguretat i efectivitat, i minimitzant costos.

Els nostres professionals especialitzats en el sector hi aporten els coneixements i l’experiència, de manera que els clients vegin acomplertes les seves expectatives de consell en aquest sector.

Assessorament i monitoring

Assessorament especialitzat en matèria de legislació comunitària, tant la que ja ha estat aprovada com la que és en tràmit, per tal de facilitar l’adaptació en els terminis establerts i, si escau, suggerir les modificacions necessàries.

Mercat interior i barreres

Consell expert sobre el compliment de les exigències del mercat interior de cadascun dels països de la Unió Europea, i també sobre les barreres existents i la manera legal de superar-les.

Redacció de contractes i seguiment

Assessorament previ i actual en relació amb els contractes d’empresa. Seguiment del compliment correcte mentre estiguin vigents i fins que s’hagin executat completament.

Condicions generals de la contractació

Asesoramiento sobre la validez y eventual litigiosidad en relación con las condiciones generales de contratación, tanto en el ámbito español como en la Unión Europea.

Responsabilitat contractual i extracontractual

Assessorament per al compliment correcte dels contractes formalitzats a cada país, i també sobre les possibilitats d’exigir responsabilitat contractual per incompliment o per compliment defectuós dels contractes.

Litigis amb element internacional

Assessorament jurídic sobre la conveniència d’iniciar un litigi a escala de la UE, i sobre la defensa tècnica, si es dóna el cas d’un procediment en contra del client.

 

Som especialistes en