Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Despatx d’advocats Navas & Cusí

El nostre bufet d’advocats Navas & Cusí, amb seus a Barcelona, Madrid, Brussel·les i altres països, compte amb caràcter multidisciplinari i vocació internacional. Està especialitzar en dret bancari, financer, del mercat de valors, comunitari de la Unió Europea, mercantil, dret processal i concursal.

Advocats especialistes en Dret comunitari de la Unió Europea

El despatx Navas & Cusí Advocats, amb seu a Brussel·les, ha acreditat una gran experiència davant les Instituciones europees i el Tribunal de Luxemburg, amb resultats notables en la defensa tant d’empreses como de persones físiques, que han vist frustrades les seves expectatives de protecció legal a España. En aquest sentit, Navas & Cusí Advocats ha formulat una queixa davant la Comissió Europea, contra el Reino de España, actualment en curs, amb l’aprovació del Parlament Europeu.
Juan Ignacio Navas ante Comisión Europea

Presència internacional

Donat que el bufet és conegut com un despatx d’implantació internacional, disposem de despatxos propis i d’una xarxa de despatxos associats en punts internacionals destacats.