Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Criptomonedes

Les criptomonedes són un actiu digital d’intercanvi que està revolucionant el món de les finances. No obstant això, la problemàtica que planteja aquesta nova àrea és la falta de regulació jurídica, sent fonamental comptar amb advocats experts que permetin garantir la seguretat jurídica de qualsevol operació realitzada.
Contacti'ns

Advocats especialistes en criptomonedes

A Navas & Cusí som experts en criptomonedes i comptem amb un equip d'advocats especialistes a assessorar tant empreses com a particulars i inversors, en totes les operacions i problemes legals derivats de l'ús de les criptomonedes.
Al llarg dels anys, els mitjans de pagament han anat evolucionant, mitjançant intercanvis de béns, bitllets, monedes físiques, monedes digitals, fins a la creació d’una mena de moneda virtual, les anomenades criptomonedes.

Les criptomonedes es constitueixen com un actiu digital d’intercanvi, són monedes virtuals que se sustenten en la tecnologia Blockchain.

La Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 les defineix:

“representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central ni per una autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda establerta legalment, que no posseeix l’estatut jurídic de moneda o diners, però acceptada per persones físiques o jurídiques com a mitjà de canvi i que pot transferir-se, emmagatzemar-se i negociar-se per mitjans electrònics”

A diferència del mètode tradicional, aquest tipus de monedes no necessiten suport d’un sistema bancari central o del govern, sinó que es regeixen per sistemes descentralitzats, que disposen d’un alt xifratge digital i que permeten realitzar pagaments o altres operacions de manera segura.

La primera criptomoneda a operar va ser Bitcoin, sent definida com un sistema de pagament pago “peer to peer”, P2P, (d’igual a igual). A partir d’aquí, i del seu impacte a nivell mundial, s’han anat creant altres alternatives i tipus de criptomonedes, com són: Ripples, Litecoin o Ethereum.

Avui dia són nombroses les empreses que estan intentant crear les seves pròpies plataformes de criptomonedes, i la seva pròpia moneda, sent fonamental per a la creació i gestió tenir en compte les implicacions legals que es generen.

Avantatges

Aquest nou tipus de moneda virtual, que posseeix les característiques de la tecnologia Blockchain, ha captat l’atenció de les empreses i particulars a causa dels avantatges que ofereix.

Els principals avantatges que ofereixen les criptomonedes són les següents:

 • Són monedes que no es troben vinculades a cap política o economia d’un país concret. Això permet la seva utilització en qualsevol part del món sense límits.
 • Les tècniques criptogràfiques que utilitza minimitzen el risc de falsificació o duplicació. A més, es genera un registre de transaccions incorruptible.
 • La velocitat de les transaccions és major que les transferències bancàries tradicionals.
 • Descentralització. Degut la seva naturalesa descentralitzada, no es necessiten tercers intermediaris per a realitzar transaccions.
 • Sota cost de les transaccions, al no necessitar tercers intermediaris.

Assessorament Legal

Les criptomonedes, com qualsevol altra tecnologia emergent, no compta amb una normativa específica que les reguli, tanmateix, això no significa que no els sigui aplicable la legislació vigent.

Per a dur a terme operacions amb criptomonedes hem de tenir en compte nombroses qüestions legals que els afecten, entre elles, les noves obligacions fiscals que estan sent aprovades a nivell nacional i europeu, com ara la nova llei 11/2021 de 9 de Juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, on s’introdueix noves obligacions relatives al subministrament d’informació respecte a la tinença i operativa de les criptomonedes.

A Navas Cusí som experts en criptomonedes, així oferim assessorament legal per a dur a terme tot tipus d’operacions, tenint en compte en marc normatiu actual i qualsevol canvi legislatiu que pugui afectar.

Assessorament legal destinat a les empreses

 • Obligacions amb l’Agència Tributària
 • Elaboració d’un Pla de Compliance
 • Assessorament en la tributació de criptomonedas
 • Assessorament en finançament ICO
 • Implicacions legals en la compravenda i minat de criptomonedas
 • Assessorament en serveis de trading, wallets, exchanges, custody
 • Defensa judicial en procediments civils i penals

Assessorament legal destinat a particulars

 • Assessorament en la tributació de criptomonedes
 • Obligacions amb l’Agència Tributària
 • Implicacions legals en la compravenda de criptomonedes
 • Assessorament en funcionament de wallets i exchanges
 • Contractes relacionats amb criptomonedes
 • Testament o herències de criptomonedes
 • Sancions amb l’Agència Tributària
 • Robatoris i estafes
 • Blanqueig de capitals
 • Defensa judicial en procediments civils i penals