Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Assessorament d'adquisicions

Davant la gran varietat que s’ofereix en l’àmbit de les adquisicions, Navas & Cusí assessora tant societats mercantils com particulars.
contacta'ns

Assessorament financer en matèria d'adquisicions

Davant la gran varietat que s’ofereix en l’àmbit de les adquisicions, Navas & Cusí assessora tant societats mercantils com particulars.

Així, analitzem tot tipus d’operacions i hi intervenim:

  • Finançament d’adquisicions i actius
  • Assessorament a prestataris
  • Refinançament d’empreses en dificultats econòmiques

Altres serveis que podrien interessar

Dret bancari i financer

Tots els membres del Departament de Dret Bancari i Financer acrediten una contrastada experiència…

Dret mercantil i societari

El nostre Departament de Dret Mercantil i Societari compta amb experts especialitzats i…

Dret comunitari

Oferim un servei d’assessorament especialitzat en la contractació i en l’obtenció de licitacions…

Comerç internacional

Oferim a través del nostre Àrea Internacional un servei d’assessorament especialitzat en inversions , contractació i comerç internacional…

Dret de mercat de valors

La pràctica que comprèn el Mercat de Valors requereix de professionals altament qualificats amb un grau d’especialització i tècnica…

Dret processal

Direcció de procediment en totes les jurisdiccions , inclosos processos davant la Comunitat Econòmica Europea…

Som especialistes en