Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en Ciberseguretat

A Navas & Cusí comptem amb un equip d’advocats especialistes en el compliment de les obligacions que estan sotmeses les empreses per a garantir la seguretat de les seves dades.
Contacti'ns

Els Ciberatacs són un problema creixent, per això, la Ciberseguretat s'ha convertit en un factor fonamental per a qualsevol empresa. Una gestió deficient tant de la informació com de les infraestructures que la suporten pot afectar no sols econòmicament, sinó també a la reputació de l'empresa. D'aquesta manera, és necessari complir amb una sèrie de protocols, mètodes, eines i lleis per a minimitzar els possibles danys.

Assessorament legal en Ciberseguretat

La informació s’ha convertit en un dels principals actius que presenten les empreses, la qual és gestionada a través de diferents dispositius connectats a la xarxa Internet.

El problema ocorre quan aquesta informació es veu afectada per ciberdelincuentes, que usen la xarxa d’Internet per a realitzar atacs cibernètics, amb l’objectiu d’alterar o eliminar informació, extorquir diners o irrompre processos, entre altres. Això obliga les empreses a dur a terme una gestió de tots els possibles riscos cibernètics que pugui afectar la protecció de dades o provocar fugides d’informació.

La ciberseguretat busca protegir la informació en els sistemes interconnectats i es troba compresa dins de l’àmbit de la seguretat de la informació.

És un factor fonamental que totes les empreses dediquin una part dels seus recursos a la ciberseguretat ja que qualsevol error pot donar lloc a un escàndol que afecti considerablement tant a la imatge de l’empresa com a la seva productivitat.

Per a protegir la informació és necessari complir les mesures que imposa la llei, els protocols, mètodes o eines, així com seguir les recomanacions establertes per entitats de ciberseguretat, com són les de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE).

Les empreses han de garantir la seguretat de tota la seva informació, la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat en tots els seus sistemes i processos de treball, així com conscienciar als treballadors dels possibles riscos cibernètics i la necessitat de complir amb les mesures i recomanacions interposades. A Navas & Cusí Advocats, oferim un assessorament sobre les obligacions a les quals estan sotmeses les empreses per a garantir la seguretat de les seves dades.
Responsabilitat Proactiva (Accountability).

 • Registre d’activitats de tractament.

 • Adopció de mesures tècniques i organitzatives per a la privacitat des del disseny i per defecte.

 • Violacions de seguretat.

 • Avaluacions d’impacte.

 • Funcions de Compliance Officer.

Delictes Informàtics

La implantació de les noves tecnologies ha propiciat la creació d’una nova generació de delictes, vinculats amb els sistemes informàtics: els “delictes informàtics” o “ciberdelictes”.

Els delictes informàtics són aquells delictes ja existents però la comissió dels quals és facilitada a través de mitjans informàtics, com és Internet.

L’increment de connexions amb el món digital, del consum digital, i el desconeixement per gran part dels usuaris, suposa grans avantatges per als ciberdelinqüents i un alt risc per a la societat. Per això, amb la reforma del Codi Penal de 2015, apareixen els primers esments als delictes informàtics en fer referència del mitjà utilitzat. Entre els mes comuns destaquen: el frau informàtic (Art. 248), el sabotatge informàtic (Art. 263) o els delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial (Art. 270) A Navas & Cusí oferim assessorament i assistència lletrada en tota classe de procediments delictius per mitjans informàtics:

 • Delictes informàtics relatius a la propietat intel·lectual i industrial

 • Hacking i Cracking

 • Revelació i descobriment de secrets

 • Frau Informàtic (Phising, Vishing, Scam, Smishing…)

 • Delicte d’espionatge industrial

 • Delicte de Sabotatge Informàtic

 • Delicte d’estafa

 • Delicte de blanqueig de capitals

 • Amenaces, Assetjament, Ciberbullying

 • Assetjament a menors amb finalitats sexuals (Grooming) i inducció al Sexting i la seva posterior extorsió.

 • Violència de genero digital