Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Fons d'inversió immobiliària

Els fons d’inversió de béns arrels són un instrument d’inversió col·lectiva no financeres, per tal ofinvesting a tipus urbà béns immobles per tal d’arrendar la mateixa.
contacta'ns

Assessorament per a la devolució de fons d'inversió immobiliària

Contra entitats bancàries com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc. Els fons d’inversió immobiliària són un instrument d’inversió col·lectiva de caràcter no financer que té per objectiu la inversió en béns immobles de naturalesa urbana amb la finalitat d’arrendament. Hi ha casos, el de BANIF per exemple, que han desencadenat una forta polèmica legal i judicial per la comercialització incorrecta que se n’ha fet. En aquests casos el nostre despatx inicia accions judicials, demanant la devolució de les inversions perdudes.

Denominació social Núm. Registre oficial Data de registre Núm. Registre de la Gestora Denominació social de la Gestora Denominació social de la Dipositària
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII 9 07/09/2004 128 AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
BBVA PROPIEDAD, FII 4 21/02/1995 14 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
CAIXA CATALUNYA PROPIETAT, FII 10 24/05/2006 20 CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C. CAIXA D´ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA
HABITAT PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION) 11 19/06/2006 169 SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC BANCO BANIF, S.A.
MADRID PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII 7 14/03/2003 85 GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
SABADELL BS INMOBILIARIO, FII 8 13/01/2004 58 BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. BANCO DE SABADELL, S.A.
SANTANDER BANIF INMOBILIARIO, FII 3 21/02/1995 169 SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC BANCO BANIF, S.A.
SEGURFONDO INVERSION, FII

Som especialistes en