Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Comerç Electrònic | E-commerce

A Navas & Cusí som experts en E-Commerce. Comptem amb un equip d’advocats especialistes que ofereix un assessorament jurídic internacional tant per a clients com per a desenvolupadors web.
Contacti'ns

El comerç electrònic o Ecommerce és una nova forma de creació de negoci i distribució de productes i serveis a través d'Internet, destinats a clients de qualsevol part del món. No obstant això, aquesta activitat en Internet està afectada per una legislació àmplia i canviant que serà necessari conèixer per a donar respostes jurídiques a qüestions de contractació, defensa de consumidors i usuaris o legalització de web, entre altres..

Ecommerce

El comerç electrònic, també conegut per Ecommerce, consisteix en la compra i venda de productes o serveis a través de mitjans electrònics, com són les pàgines webs, xarxes socials o apps.

Amb l’avanç de les tecnologies, són nombrosos els establiments que han reemplaçat la seva tradicional forma d’activitat comercial i ja compten amb perfils en xarxes socials o pàgines webs on poden aconseguir un major rang de públic. D’aquesta manera, comprar i vendre es converteix en una tasca més senzilla i eficaç.

Entre els avantatges que presenta el comerç electrònic destaquen: l’abast global, l’increment d’oportunitats de venda, major reconeixement de marca, la ràpida i eficaç distribució comercial, l’extensió territorial o l’estalvi de costos.

A més, permet establir diferents relacions comercials, segons els intervinents es poden distingir les següents:

  • B2B (Business to Business)
  • B2C (Business to Consumer)
  • B2E (Business to Employee)
  • C2C (Consumer to Consumer)

No obstant això, l’ús d’aquesta manera d’activitat comercial mitjançant les tecnologies, implica tenir en consideració determinades qüestions jurídiques, com són: les obligacions legals de contractació, de venda a distància, els drets dels consumidors i usuaris, la protecció de dades o la propietat intel·lectual respecte al contingut web.

A Navas & Cusí som experts en Ecommerce, comptem amb un equip d’advocats especialistes a assessorar jurídicament en tot procés de distribució, venda, compra, i subministrament d’informació de productes o serveis a través d’Internet.

Contractació electrònica

En l’actualitat, els acords realitzats per mitjans electrònics, com és Internet, s’han incrementat considerablement, ja que amb un sol “clic” podem realitzar transaccions o accedir a multitud de béns i serveis. Però per a realitzar aquestes transaccions o accedir a determinats productes o serveis, és essencial establir unes regles sobre l’acord aconseguit entre les parts, i això és a través del Contracte Electrònic.

El contracte electrònic es troba definit en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) com:

“tot contracte en el qual l’oferta i l’acceptació es transmeten per mitjà d’equips electrònics de tractament i emmagatzematge de dades, connectats a una xarxa de telecomunicacions”

El problema que planteja el contracte electrònic és que, en infinitat d’ocasions, alguna de les parts no coneix el seu funcionament, ni els drets o obligacions als quals queda vinculat una vegada formalitzat el contracte. Per això a l’hora de dur a terme aquest tipus de contractació s’ha de tenir en compte qüestions com: la jurisdicció, dret aplicable, competència dels tribunals, confidencialitat…etc ja que pot generar problemes des del punt de vista jurídic al consumidors i usuaris.

De la mateixa manera, l’adquisició de béns i serveis a través de mitjans electrònics deriva per al consumidor determinats riscos al no existir en les vendes un contacte físic entre les parts, com poden ser: defectes ocults en els productes, incompliments de terminis de lliurament, dificultat de reclamacions per la falta de dades sobre el domicili físic, danys en el producte produïts en el transport, entre altres.

Per això, per a poder dur a terme aquest tipus de contractació de manera segura i beneficiar-nos dels avantatges que ofereix consumir en un mercat més ampli i competitiu, resulta fonamental comptar amb un assessorament jurídic per a poder evitar els possibles fraus o abusos que puguin derivar-se d’aquest. Així Navas & Cusí ofereix els següents serveis:

  • Adaptació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació en tota mena de portal i pàgines webs (LSSI)

  • Auditoria de pàgines webs i portals.

  • Cookies.

  • Defensa als consumidors i usuaris.

  • Dret de desistiment

  • Contractació electrònica.