Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Bons convertibles

Des Navas Cusí hem obtingut més de 100 sentències favorables contra la mala praxi d’entitats bancàries a tot el país.
contacta'ns

Assessorament i reclamació per a persones afectades per bons convertibles

Desde Navas Cusí hemos obtenido más de 100 sentencias favorables contra la mala praxis de entidades bancarias en todo el país, como Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banco Mare Nostrum, Banco Sabadell, LiberBank, etc.

El despatx posa a disposició dels subscriptors de bons convertibles un servei especialitzat d’assessorament, representació jurídica i defensa legal, adreçat a empreses i particulars, amb l’objectiu de recuperar els diners invertits.

Les entitats financeres van concedir facilitats creditícies als seus clients per a l’adquisició d’aquests productes. Avui, i després de la baixada dels preus de les accions, els inversors han d’afrontar la compra obligada d’accions amb baixades d’entre el 50% i el 75% del valor d’emissió i, a més, han de retornar els crèdits que els van servir per a finançar-ne la compra.

Navas & Cusí, un despatx d’advocats amb àmplia experiència en procediments judicials contra la mala pràctica bancària,

està especialitzat en la reclamació de bons convertibles davant els tribunals i jutjats d’aquest país per tal d’aconseguir la nul·litat dels contractes i la restitució de pèrdues importants patides pels inversors a causa de la comercialització incorrecta d’aquests productes per part de les entitats financeres, en cas d’incompliment dels deures de transparència i informació durant el procés de contractació ometent la normativa aplicable a les entitats que operen en el mercat de valors.

Què són els bons convertibles o bescanviables?

Per convertibilitat cal entendre la possibilitat de transformar un actiu financer en un altre. Així, una obligació (bo) determinada pot esdevenir una acció o una altra classe d’obligació. Les obligacions convertibles o bescanviables permeten al seu propietari bescanviar-les per accions en una data determinada.

Fins a la data de conversió o bescanvi, l’inversor en percep els interessos mitjançant el cobrament de cupons periòdics. El nombre d’accions que es lliurin per cada bo o obligació i la manera de determinar els preus i les dates de bescanvi o conversió s’especifiquen en el Fullet informatiu publicat per l’entitat financera emissora.

Som especialistes en