Contacta amb nosaltres
Si prefereix contactar amb nosaltres de forma ràpida i còmoda pot fer-ho directament en els nostres telèfons de contacte. Tenim diverses oficines a la seva disposició:

Dret a l'oblit

Des de Navas & Cusi som molt conscients que les noves tecnologies i la permanent actualitzable era digital permeten estar connectats i realitzar operacions comercials i informatives a gran velocitat.
Contacti'ns

Protecció de dades i el reconeixement del dret a l'oblit

Nous horitzons, avanços en legislació europea

Des de Navas & Cusi som molt conscients que les noves tecnologies i la permanent actualitzable era digital permeten estar connectats i realitzar operacions comercials i informatives a gran velocitat. Malgrat això, l’era tecnològica suposa l’obertura d’un nou front d’amenaces a la privacitat, que requereix de cobertura legal, una regulació efectiva i la defensa del dret a l’oblit.
Els nostres clients, com la resta d’empreses, dediquen molt esforç a mantenir una reputació en línia positiva, i això és una cosa que encara no ha acabat de sensibilitzar a les petites empreses a Espanya, perquè la nostra realitat ens mostra que només el 10% de les pimes mostren interès en el que passa en internet respecte de la seva marca i, d’elles, solament un 1% són conscients que poden reclamar el dret a l’oblit en internet.
La imatge d’una marca o empresa en internet està en l’ordre del dia per les conseqüències que podrien sofrir quant a la seva reputació a través de comentaris difamatoris en blogs, fòrums, etc… Directament relacionat amb això, la recent i revolucionària Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de maig de 2014, en la qual es reconeix i es configura el ja conegut com a DRET A l’OBLIT en internet.

I la veritat és que “el que passa en internet, es queda en internet”

I en base a això, si no existeix una configuració i regulació d’aquest nou dret, el mal a una marca pot ser molt perjudicial.

Entenem per dret a l’oblit, el dret a impedir la difusió d’informació precisa sobre una persona física o jurídica a través d’internet en el cas que la seva publicació web no compleixi els requisits previstos en la norma. Per tant, estem davant el dret que té tota persona a esborrar o bloquejar qualsevol informació personal que consideri no oportuna o obsoleta.

Es considera que pot afectar el dret de lliure expressió o a l’exercici i desenvolupament dels drets fonamentals del ciutadà. Cal assenyalar que el dret empara fins i tot quan la publicació original és legítima, ja que la informació que no té rellevància ni interès podria produir una lesió als seus drets fonamentals.