Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret a l'oblit

Des de Navas & Cusi som molt conscients que les noves tecnologies i la permanent actualitzable era digital permeten estar connectats i realitzar operacions comercials i informatives a gran velocitat.
Contacti'ns

Protecció de dades i el reconeixement del dret a l'oblit

Nous horitzons, avanços en legislació europea

Des de Navas & Cusi som molt conscients que les noves tecnologies i la permanent actualitzable era digital permeten estar connectats i realitzar operacions comercials i informatives a gran velocitat. Malgrat això, l’era tecnològica suposa l’obertura d’un nou front d’amenaces a la privacitat, que requereix de cobertura legal, una regulació efectiva i la defensa del dret a l’oblit.
Els nostres clients, com la resta d’empreses, dediquen molt esforç a mantenir una reputació en línia positiva, i això és una cosa que encara no ha acabat de sensibilitzar a les petites empreses a Espanya, perquè la nostra realitat ens mostra que només el 10% de les pimes mostren interès en el que passa en internet respecte de la seva marca i, d’elles, solament un 1% són conscients que poden reclamar el dret a l’oblit en internet.
La imatge d’una marca o empresa en internet està en l’ordre del dia per les conseqüències que podrien sofrir quant a la seva reputació a través de comentaris difamatoris en blogs, fòrums, etc… Directament relacionat amb això, la recent i revolucionària Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de maig de 2014, en la qual es reconeix i es configura el ja conegut com a DRET A l’OBLIT en internet.

I la veritat és que “el que passa en internet, es queda en internet”

I en base a això, si no existeix una configuració i regulació d’aquest nou dret, el mal a una marca pot ser molt perjudicial.

Entenem per dret a l’oblit, el dret a impedir la difusió d’informació precisa sobre una persona física o jurídica a través d’internet en el cas que la seva publicació web no compleixi els requisits previstos en la norma. Per tant, estem davant el dret que té tota persona a esborrar o bloquejar qualsevol informació personal que consideri no oportuna o obsoleta.

Es considera que pot afectar el dret de lliure expressió o a l’exercici i desenvolupament dels drets fonamentals del ciutadà. Cal assenyalar que el dret empara fins i tot quan la publicació original és legítima, ja que la informació que no té rellevància ni interès podria produir una lesió als seus drets fonamentals.

Somos especialistas en Derecho al Olvido