Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Hedge Funds: Assessorament i reclamació

Assessorament i reclamació per a persones afectades per hedge fundsContra entitats bancàries com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc.
contacta'ns

Assessorament i reclamació per a persones afectades per Hedge Funds

Contra entitats bancàries com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc. El nostre despatx s’ha especialitzat a iniciar accions judicials contra les entitats financeres en casos en què, per la comercialització incorrecta que se n’ha fet, s’ha perdut la inversió. Aleshores, reclamem la devolució de les inversions perdudes.

Què són els hedge funds?

Un fons d’inversió lliure o hedge fund, també conegut com instrument d’inversió alternativa i fons d’alt risc, és un instrument financer d’inversió gestionat per societats de valors, gestores de fons o bancs d’inversió. En la legislació espanyola els regula la Llei 35/2003, d’Institucions d’inversió col·lectiva, desenvolupada pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre, del Reglament d’Institucions d’inversió col·lectiva.

El sector dels hedge funds ha presentat un important creixement durant els darrers anys, principalment d’ençà de 2001; malgrat que un dels seus trets principals és la regulació escassa o nul·la. Tanmateix, no hi ha dubte que es tendeix cada vegada més a incrementar el grau de control. És un producte que no va adreçat al mercat minorista, per l’alt nivell de risc i complexitat, ja que és essencial que el client conegui el producte i l’estratègia emprada, i ho entengui; de la mateixa manera que també ha de conèixer i entendre el gestor abans de prendre la decisió d’invertir.

Hedge funds: un producte de risc

Atès que parlem d’un sector molt heterogeni, establir una classificació seria molt complex. Tanmateix, sí que es poden esmentar certes característiques que confereixen als hedge funds un risc molt més elevat que el dels fons tradicionals:

  • És una inversió col·lectiva organitzada de manera privada i gestionada per societats professionals no disponibles per al públic en general, ja que la inversió mínima requerida és alta.
  • No s’imposen restriccions en la política d’inversió; la manca de regulació contribueix a la flexibilitat i la llibertat.
  • La liquiditat és restringida.
  • Hi ha la possibilitat de cedir accions en préstec i mantenir posicions curtes.
  • És del tot permès el palanquejament i l’ús d’instruments derivats.
  • Les organitzacions se centren en persones clau.
  • Fan servir tècniques d’inversió financeres no permeses per als fons tradicionals: venda al descobert, ús de derivats financers o assegurança d’impagaments, permutes financeres o swap, contracte de futurs, opcions financeres i compra de valors per mitjà de palanquejament agressiu.

Som especialistes en