Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Execució Hipotecària

A Navas & Cusí Advocats, disposem d’un equip especialitzat i amb reconegut prestigi en l’àrea del dret bancari. L’assessorarem sobre el seu procediment d’execució hipotecària o com aconseguir la seva paralització.
contacta'ns

Procediment d'execució hipotecària

Navas & Cusí és un despatx especialitzat i amb reconegut prestigi en l'àrea de dret bancari i financer. Té guanyades més de 470 sentències complexes enfront de tota mena d'entitats financeres. La mala praxis bancària i la inclusió de clàusules abusives en els préstecs hipotecaris ha desembocat en què, en multitud d'ocasions, els deutors hipotecaris no puguin fer front a les seves obligacions derivades del préstec subscrit amb una entitat.
Això deriva la majoria de vegades en un procediment d’execució hipotecària, moment en el qual s’ha de posar de manifest la inclusió de clàusules abusives com ara són la titulització del préstec (que suposa un canvi de titular del deute i per tant l’entitat no pot exercir legitimació en un procediment d’execució hipotecària), la clàusula de venciment anticipat, l’aval personal o clàusula de fiançament, interessos o comissions abusives, entre molts altres.

Fins a l’any 2008, les entitats financeres es van dedicar a autoritzar massivament operacions de préstecs i crèdits hipotecaris d’una forma incorrecta.

Els bancs i caixes d’estalvi van deixar d’aplicar degudament la legislació en matèria hipotecària, la qual cosa els va portar a poder subscriure i atorgar préstecs hipotecaris milionaris a consumidors mileuristes, afegint tot tipus de clàusules abusives i deixant entreveure un duro futur per als deutors hipotecaris.

Avui dia, les conseqüències d’aquesta mala praxi bancària han derivat en milers i milers de préstecs impagats, procediments d’execució hipotecària i famílies que estan a punt de perdre el seu habitatge habitual (o ja la hi ha adjudicat l’entitat bancària).

Paralització de les execucions hipotecàries

No obstant això, moltes d’aquestes execucions hipotecàries poden tenir motius legals d’oposició, i poden ser paralitzades. Ens referim aquí a les clàusules abusives incloses i imposades per les entitats de crèdit en els préstecs i crèdits hipotecaris, que no van ser comunicades i molt menys explicades als consumidors a l’hora de subscriure el préstec.

Poden ser clàusules i motius d’oposició les següents:

– Clàusula d’opció multidivisa

– Clàusula sol

– Comissions indegudes o abusives

– Índex IRPH

– Clàusula de venciment anticipat per incompliment de terminis

– Tipus d’interès de demora abusius

– Titulització del préstec i falta de legitimació de l’entitat financera

– Fiança i renúncia als beneficis d’excussió, divisió i ordre

– Avals personals abusius

– Incorrecta taxació immoble

Les entitats financeres degueren haver actuat amb una mínima diligència a l’hora d’oferir i comercialitzar un préstec hipotecari que vincularà a un consumidor per més de 20 o fins i tot 40 anys, explicant-li amb tot luxe de detalls les clàusules que incorpora i les possibles conseqüències que tenen o poden tenir en un futur, tal com és per exemple una limitació del tipus d’interès o la clàusula que permet a l’entitat financera sol·licitar-li el capital pendent total al consumidor (venciment anticipat) per incompliments del deutor.

De fet, són molts els tribunals que, davant l’encara pendent interpretació del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relatiu al concepte de venciment anticipat, han decidit suspendre (entre elles, les Audiències Provincials de Madrid, Barcelona, Múrcia i Castelló (de moment) els procediments d’execució hipotecària.

Per això, farà falta una anàlisi profunda de cadascun dels préstecs o crèdits hipotecaris per a així poder, d’una banda, estar assessorat correctament sobre la situació de deute que té un consumidor; i d’altra banda, saber quines possibles accions o procediments judicials o extrajudicials té davant les entitats de crèdit.

A Navas & Cusí comptem amb un equip de professionals advocats experts en dret bancari i financer que li orientarà en tots els dubtes que li puguin sorgir, alhora que l’assessorarà respecte la seva situació amb el seu préstec bancari o procediment d’execució hipotecària

Som especialistes en