Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats per a emprenedors i startups: Navas & Cusí Legal Partners

A Navas Cusi Legal Partners, disposem d’un equip especialitzat d’advocats per a emprenedors i startups, que s’implicaran totalment en el projecte oferint un servei únic d’assessorament legal.
Contacti'ns

Què és Navas Cusí Legal Partners?

Navas Cusí Legal Partners és la figura del bufet Navas & Cusí Advocats encarregada a donar suport als emprenedors i start-up, estant especialitzats en totes les àrees que requereixen els emprenedors; convertint-nos així en l’advocat dels emprenedors. La nostra filosofia busca una implicació total en el desenvolupament del projecte, des del principi i amb un acompanyament durant el seu avanç.

A qui va dirigit? Advocats per a emprenedors

Legal Partners va dirigit a qualsevol emprenedor o empresa (constituïdes o en estat embrionari) que necessitin els serveis professionals d’un bufet d’advocats multidisciplinari. Ens dirigim a aquells emprenedors o start-up que es trobin en qualsevol estat de maduració i que requereixin d’un assessorament legal i ajuda per a diferents tipus de matèries (negociacions, problemes societaris…)

Què fem?

Navas & Cusí es converteix en el company/partner dels emprenedors, donant un servei integral a canvi de diferents formes de remuneració (arribant a vegades a capital jurídic risc). A través d’aquesta figura de partner el bufet i l’emprenedor asseguren crear una relació en la qual es busqui el bé de l’emprenedor o start/*up, ja que el bufet es converteix en una figura similar al soci en la qual tots busquen un bé.

Per a poder convertir-nos en el partner oferim, des del que ens considerem un bufet internacional establert en 4 localitzacions diferents (Madrid, Barcelona, Brussel·les i Marbella), l’assessoria jurídica integral, sense perdre mai el deure d’imparcialitat que preval en l’advocacia.

Un aspecte rellevant dels serveis que oferim és l’obertura de porta al finançament per a les companyies. Per a tal fi disposem d’inversors privats, però el més important per als emprenedors és l’accés que tenim a fons europeus que van a fons perdut.

Noves formes de finançament per a emprenedors i startups

Com a formes de finançament, trobem, entre altres, el crowdfunding, en les seves diverses formes com ara el crowdfunding immobiliari o el crowdleding.

El infrenable avanç de les noves tecnologies ha fet que des de fa uns anys es creïn nous conceptes que s’allunyen de l’ús de les tradicionals maneres de finançament –la banca-. El crowdfunding és un d’aquests nous conceptes, i funciona de la següent forma: d’una banda tenim la figura del promotor o inventor d’un projecte que busca finançament per al seu projecte; i en l’altre costat de la moneda tenim a l’inversor, que en aquest cas està format per milers de petits inversors que busquen obtenir una rendibilitat en el projecte triat. En altres paraules, milers de diferents inversors que aposten per una idea o model de negoci mitjançant una petita aportació.

Aquesta modalitat necessita l’autorització prèvia de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i està regulat per la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial.

Disposem d’una posició privilegiada per a tal fi gràcies al nostre despatx situat en el cor de la capital d’Europa: Brussel·les.

Un altre dels punts més importants per als emprenedors és la protecció de les inversions i la protecció del sistema societari de la companyia.