Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats experts en empresa familiar

Especialistes en serveis per a empreses familiars i necessitats a Espanya i la UE.
Contáctenos

Assessorament fiscal i legal per a empreses i grups familiars.

A Espanya, gairebé el 90% del teixit empresarial està format per empreses familiars; i aquest 90% d’empreses generen gairebé el 70% de l’ocupació privada.

La necessitat del teixit econòmic i empresarial del bon funcionament d’aquestes empreses fa essencial que els integrants de les empreses estiguin ben assessorats, tant per als reptes i els problemes del funcionament com per assegurar la desintegració de les companyies en el moment del relleu generacional.

Així mateix, els incentius fiscals de les empreses familiars, si compleixen els requisits legals, poden suposar un estalvi real del 95% en l’impost sobre el patrimoni, l’IRPF i l’impost sobre successions i donacions dels socis de l’empresa o grup familiar.

En aquest sentit, el despatx dóna suport legal i fiscal dins de totes les àrees a l’empresa familiar, concretament:

Àrea de dret fiscal i tributari:

Les empreses familiars tenen una fiscalitat molt especial, concretament tenen una sèrie de bondats si aconseguim que compleixin uns requisits estructurals, accionarials i dactius i passius. Aquests beneficis fiscals consisteixen en un estalvi del 95% a IRPF, Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions.

En aquest sentit, l’assessorament més habitual per aconseguir aquest gran estalvi fiscal rau en les actuacions següents:

 • Optimització fiscal de la tributació dels socis a Impost sobre el Patrimoni.
 • Adequació de l’estructura societària per evitar plusvàlues a la seu de l’IRPF dels socis
 • Optimització fiscal mitjançant l’adequació als requisits de l’empresa o grup familiar establerts per llei per minimitzar l’impacte fiscal que es pugui produir a l’IRPF i l’impost sobre successions i donacions en relleus generacionals via successió o donació familiar.
 • Optimització fiscal i structuring del grup de cara a vendes parcials o totals del grup familiar, per minimitzar l’impacte fiscal a la seu de l’IRPF dels socis ia l’impost sobre societats de la societat o grup familiar.

 

Àrea de dret mercantil:

L’àrea de dret mercanitl en empresa familiar és un departament fonamental per a les empreses familiars, tant per aplicar els beneficis fiscals com per assegurar una bona gestió del grup o fins i tot la dissolució del grup o separació de socis. Aquesta àrea té especial rellevància juntament amb la de civil, de cara al relleu generacional i assegurar que no es perdi el control com passa actual, ens, que la primera generació manté el 65%, la segona el 25% i la tercera només el 7.2 %

 • Elaboració i modificació d’Estatuts de l’empresa o grup familiar per assegurar el relleu generacional correcte.
 • Elaboració de pactes de socis per evitar futurs conflictes familiars entre els següents generacions que prenguin el relleu.
 • Resolució de conflictes produïts al si de l’empresa o grup familiar.

 

Àrea de dret civil:

L’àrea de dret civil s’encarrega d’elaborar i/o modificar protocols familiars, capitulacions prematrimonials, planificació successòria i implementació de consells familiars per assegurar un relleu generacional efectiu dins del si familiar, evitant que les participacions puguin caure en mans de familiars no consanguinis o no desitjats pel grup o empresa familiar.

 • Elaboració de protocols familiars que permetin automatitzar i avançar-se als problemes futurs que poguessin sorgir amb les ulteriors generacions de socis dins del si familiar.
 • Planificació successòria.
 • Pactes prematrimonials.
 • Constitució i implementació de consells familiars.

 

Àrea de dret internacional:

Comptem amb advocats experts en dret internacional i europeu, vessant que és essencial conèixer per poder ajudar l’empresa familiar en el seu creixement internacional, per tal de ser coneixedor de futurs riscos vinculats tant a l’operativa econòmica de l’empresa o grup familiar, així com de aspectes civils i fiscals de cara als socis.

 • Estudi de nous vehicles per invertir en sectors i mercats internacionals.

Les necessitats i els problemes de les empreses familiars són canviants i diverses, Navas & Cusí ofereix els seus més de 35 anys d’experiència, centenars de sentències favorables i seus a nivell Espanya com a global per assessorar aquelles empreses familiars o socis que ho requereixin.

Som especialistes en aquestes àrees de pràctica