Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Warrants: Assessorament i defensa legal

Asesoramiento y defensa legal de afectados por la inversión en warrants. El warrant es un producto financiero de alto riesgo, que se caracteriza por una muy alta probabilidad de perder toda la inversión.
contacta'ns

Assessorament i defensa legal de les persones afectades per la inversió en warrants

Contra entitats bancàries com Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc.

El warrant és un producte financer d’alt risc, caracteritzat per la molt alta probabilitat de perdre tota la inversió.

Davant la comercialització incorrecta que se n’ha fet, el nostre bufet s’ha especialitzat en la interposició d’accions judicials adreçades a recuperar la quantitat invertida.

Què són els warrants?

El warrant és un valor negociable en borsa pel qual el posseïdor té el dret, però no l’obligació, de comprar o vendre, per mitjà d’un intermediari financer, una quantitat determinada d’un actiu subjacent en unes condicions preestablertes mitjançant el pagament d’una prima; és a dir, un preu prefixat per a una data futura i determinada o per a tota la vida del warrant (model americà). La versatilitat del producte la determina l’existència de warrants sobre accions, índexs borsaris, matèries primeres i tipus de canvi, entre d’altres. Quan el warrant és de compra se l’anomena call warrant; quan és de venda, put warrant. El warrant, igual que les opcions, confereix al posseïdor la possibilitat de fer o de no fer la transacció associada (compra o venda, segons el cas); i imposa a l’altra part l’obligació de fer-la.

Característiques dels warrants

ls warrants es caracteritzen per ser valors agrupats en emissions fetes per una entitat i representats mitjançant anotacions en compte que cotitzen en un mercat organitzat. S’inclouen en la categoria de les opcions, el termini de venciment de les quals és d’entre un i dos anys. A més, els warrants solen gaudir de més liquiditat, ja que les entitats emissores se n’encarreguen. Si voleu conèixer més detalls sobre com recuperar la inversió en warrants, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem en matèria jurídica.

Som especialistes en