Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en Blockchain

A Navas & Cusí som experts en Blockchain i comptem amb un equip d’advocats especialistes en assessorament en diferents casos d’implementació d’aquesta tecnologia.
Contacti'ns

La tecnologia Blockchain permet a les empreses i particulars fer més eficients els seus negocis a través de l'ús de contractes intel·ligents, protegir les seves innovacions a través de Tokens no Fungibles (NFT), o dur a terme inversions tant en actius NFT o monedes virtuals... Però la utilització de Blockchain comporta tenir en compte una sèrie de factors i requisits legals.
Blockchain o cadena de blocs, la tecnologia que va veure la llum sent l’espina dorsal de la moneda virtual Bitcoin, arriba per a revolucionar diferents sectors de la nostra societat.

Aquesta nova tecnologia presenta un potencial que ha captat l’atenció tant d’empreses o organitzacions com de particulars, i això és degut als beneficis que proporciona, com són: la transparència, seguretat, l’absència d’intermediaris o la possibilitat de realitzar un nou tipus de transaccions a través dels Smart Contracts.

Per això, Navas & Cusí compta amb un equip d’experts en Blockchain per a oferir un assessorament ajustat a cada cas en concret. Entre els serveis que ofereix:

  • Smart Contracts
  • Criptomonedes
  • NFT (Non-Fungible Token)

Smart Contracts i Criptomonedes

Els Smart contracts o Contractes intel·ligents són acords entre les parts el contingut de les quals es representa en “scripts” (codis informàtics) i el manteniment i el registre dels quals és a través de la tecnologia Blockchain. A diferència d’un contracte tradicional, els Smart Contracts s’executen de manera automàtica, sense intervenció humana, quan es dóna una condició preprogramada.

Aquest tipus de contracte ofereix múltiples beneficis, com són: la transparència, perquè tots els implicats tenen accés a consultar la informació; la seguretat, perquè ningú pot modificar la informació; l’autonomia, a causa de l’absència d’intermediaris; la reducció de costos, amb l’eliminació de tràmits burocràtics; i la velocitat, per la manera en què s’autoexecuten.

A més, tenen una àmplia varietat d’aplicacions com poden ser: la possibilitat de realitzar transaccions dineràries, processos de traçabilitat alimentària, la creació d’actius tokenizados, carteres criptogràfiques, aplicacions mòbils o exchanges descentralitzats (DEX), el registre de patents o la venda de productes, entre altres.

A causa de la gran novetat que suposen aquest tipus de contracte, fins i tot no compta amb una normativa que els reguli específicament, no obstant això, a Espanya si compten amb una regulació indirecta que permetrà la validesa d’aquests mentre es compleixi.

A Navas & Cusí oferim assessorament i acompanyament en tot el procés de creació dels contractes intel·ligents, mitjançant l’aplicació de les lleis vigents i mitjançant l’elaboració de clàusules que permetin garantir una seguretat jurídica.

NFT

Els Tokens no fungibles o NFT (Senar-fungible token) constitueixen un tipus especial de token criptogràfic, que ens permet representar objectes únics i irrepetibles, tangibles o intangibles dins de la cadena Blockchain, com poden ser: marques digitals, fotografies, quadres, tuits…etc.

Aquest tipus de token ofereix als artistes i creadors una nova via de protecció i comercialització global de les seves obres. A través del seu manteniment en la tecnologia Blockchain, és possible garantir el registre, l’autenticitat i monetització de les creacions en l’entorn tecnològic global en la qual ens trobem immersos.

A Navas & Cusi advocats, oferim assessorament per a la protegir les creacions artístiques a través dels NFT, per a garantir la seva autenticitat, així com els drets adquirits tant en la venda primària com secundàries.