Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret Comunitari de la Competència

El Departament de Dret comunitari de la competència està format per professionals del dret i de l’economia de gran prestigi i eficiència.
contacta'ns

Defensa legal i assessorament en pràctiques comunitàries de competència

El Departament de Dret comunitari de la competència està format per professionals del dret i de l’economia de gran prestigi i eficiència, amb domini dels components jurídics de les relacions empresarials; tant en l’àmbit de la normativa com en l’anàlisi jurisprudencial i econòmica. Tot plegat confereix als professionals de Navas & Cusí una capacitat excel·lent per a distingir les actuacions correctes, tant amb la finalitat d’evitar conductes infractores com per a defensar-les en cas de pràctiques prohibides.

Acords i enteses

Informació i assessorament sobre la correcció material i formal en relació amb els acords i les enteses en què puguin participar empreses i associacions.

Comunicació d’acords de notificació obligatòria

Informació i assessorament sobre quins acords són de notificació obligatòria al departament competent de la Comissió Europea. Tràmits necessaris per a notificar dins el termini establert.

Distribució i franquícia

Assessorament sobre l’anàlisi i la conveniència d’executar acords de distribució i franquícia, en concret els que estan relacionats amb els d’aprovisionament exclusiu i propietat intel·lectual.

Abús de posició dominant

Informació respecte de quines pràctiques poden constituir o constitueixen abús de posició dominant.

Ajuts de l’estat

Informació de quins ajuts de l’Estat es consideren incompatibles i assessorament en relació amb la selecció de les modalitats més adients. Informació sobre els ajuts il·legals que la competència pugui rebre.

Defensa contra infraccions de tercers

Consell i gestió de la defensa en matèria d’infraccions del Dret de la competència per part dels competidors, tant a Espanya com en el context de la UE.

Som especialistes en