Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en Big Data

Les dades s’han convertit en la matèrica primera per a les empreses i per a la creació de noves formes de negoci. Però el tractament d’aquestes obliga a complir amb una estricta legislació. A Navas i Cusí ens alineem amb les noves tecnologies i el seu impacte dins de la legislació.
Contacti'ns

Experts en Big Data i RGPD

Comptem amb un equip d'advocats especialistes a garantir protecció de les dades de caràcter personal a particulars, així com també en assessorament a empreses o organitzacions en els processos d'adequació a la normativa de protecció de dades.

Assessorament sobre projectes Big Data

Actualment ens trobem immersos en l’Era de la Informació, on les dades es generen a gran velocitat i de manera massiva, podent arribar a qualsevol part del món. Tant és així, que les dades s’han convertit en un element de gran valor per a les societats, apareixent nous conceptes com és el Big Data.

El Big Data es pot definir com un conjunt de dades heterogènies sotmeses a una sèrie de processos dels quals es poden extreure patrons de comportament o prediccions entre altres. El problema, és que el Big Data no coneix de limitis transfronterers, les dades circulen i s’extreuen de qualsevol lloc del món.

Per això, és necessari comptar amb un assessorament legal en matèria de protecció de dades a nivell internacional. A Navas & Cusí assessorem per a garantir als nostres clients una seguretat jurídica en totes les parts de desenvolupament de projectes Big Data.

Protecció de Dades

A Espanya, el dret a la protecció de dades de caràcter personal deriva de l’article 18.4 de la CE i de la STC 292/2000 del Tribunal Constitucional, configurant-se com un dret fonamental que cerca, d’una banda, protegir la intimitat i privacitat de les persones físiques enfront de les vulneracions que puguin produir-se en per la recollida, emmagatzematge i ús indiscriminat de les seves dades; i d’altra banda atorgar al titular de les dades el control i disposició d’aquests.

Aquest dret ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats canviants i innovacions tecnològiques de la nostra societat, sent actualment necessari complir amb una estricta legislació per al tractament de les dades de caràcter personal: el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD).

El RGPD va entrar en vigor el 25 de maig de 2016 i va ser aplicable el 25 de maig de 2018, dos anys més tard, amb la finalitat de donar un termini a les a les empreses, organitzacions, institucions i organismes per a adaptar-se als canvis significatius que presenta la normativa. La seva aprovació va suposar l’aplicació directa del Reglament en tots els països de la UE, i la derogació de la Directiva 95/46/CE. Això es va traduir a Espanya en l’aprovació de la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (la LOPDGDD).

A Navas & Cusí som conscients dels canvis significatius que presenta la normativa, per això, oferim serveis destinats a la defensa a particulars enfront de les vulneracions que puguin produir-se per la recollida, emmagatzematge o ús indiscriminat de les seves dades; i assessorament a empreses en el procés d’adequació a la normativa de protecció de dades

Navas & Cusí ofereix els següents serveis:

Implementació del RGPD.

Privacitat a l’usuari.

Auditoria web.

Protocols i clausulas per al tractament de dades.

Confidencialitat de les dades personals i la garantia de la intimitat en la transmissió o en el tractament automatitzat de dades personals.

Reclamacions o defensa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Drets dels usuaris.

Transferència internacional de dades.

Serveis de Delegat de Protecció de Dades.

Drons.

Videovigilància.

Realitat Virtual i Realitat Augmentada.

Automòbils automàtics.