Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en Identitat Digital i Reputació Online

A Navas & Cusí som experts en Reputació En línia, comptem amb un equip d’advocats especialistes que ofereixen assessorament destinat a la protecció de la identitat digital.
Contacti'ns

Amb l'arribada d'Internet, la compra, la inversió, la recomanació o la sol·licitud d'ocupació depèn en gran manera de percepció que tenen els altres de nosaltres, és a dir, de la nostra reputació. Usos indeguts de la marca, insults, amenaces, difamació, etc, poden afectar tant el negoci com a la imatge personal. Trobar la resposta legal més eficaç és fonamental per a protegir la Reputació.

La Reputació Online

La reputació en general és la percepció que els altres tenen de nosaltres, ja siguem una empresa o una persona. És un actiu intangible que té una importància creixent per a les empreses i persones, com sustenti dels seus avantatges competitius, ja que les seves característiques els fan tenir un fort potencial diferenciador respecte dels competidors.

En el procés de globalització en el qual ens trobem, la diferenciació dels productes i serveis en molts casos gairebé inexistent, per això motiu, veiem moltes empreses que en la seva publicitat el que ofereixen als seus clients és un intangible com per exemple la Satisfacció, ja que la resta dels productes o serveis que també són oferts per altres empreses.

Però aquest problema no se cenyeix solament a les empreses, a nivell personal, la formació dels professionals també és pràcticament inexistents, sent la reputació adquirida un factor diferenciador per a la persona o professional. Per tant, crear, gestionar o protegir la nostra reputació, ja sigui a nivell d’empresa o personal és fonamental ja que proporciona multitud de beneficis: redueix costos, estabilitza preus, atreu inversions, afavoreix la cotització a l’alça en els mercats borsaris, multiplica el valor de la marca, atreu i reté empleats amb talent, atreu proveïdors de qualitat, fideliza als clients, fomenta la venda creuada de productes, atreu innovació, crea barreres a la competència, minimitza l’impacte d’una crisi, afavoreix la diferenciació, impulsa les relacions de confiança i afavoreix l’accessibilitat a nous mercats o ocupacions.

Amb l’arribada d’Internet la perduda de reputació tant a nivell empresarial o individual es pot produir en qualsevol moment, des de qualsevol lloc, tenir un abast global i deixar una empremta digital que pot perdura en el temps. Disposar d’una resposta legal eficaç és fonamental per a protegir la Reputació.

A Navas & Cusí som experts en Reputació En línia, comptem amb un equip d’advocats especialistes que ofereixen assessorament destinat a la protecció de la identitat digital.

La Identitat Digital

La Identitat Digital és el conjunt d’informació sobre una persona o empresa publicada en Internet, que configura la imatge que tenen els altres sobre nosaltres o sobre la nostra empresa. Aquesta informació pot estar composta per: dades personals, comentaris, notícies, imatges, gustos, aficions, productes, serveis, etc. i són els que definiran la Reputació En línia de la persona o empresa.

El problema que planteja la Identitat Digital, és que es construeix a través de qualsevol informació abocada en Internet, i que a vegades no correspon amb la realitat, provocant efectes negatius sobre la persones o empreses.

Per això, és necessari prendre determinades mesures de seguretat i privacitat en Internet perquè la nostra imatge no sigui danyada per tècniques com: suplantació d’identitat, fugida d’informació, ús indegut de la marca, valoracions negatives, etc.

És fonamental protegir tots elements que representen el prestigi d’una marca o persona en la xarxa, és a dir, la reputació en línia. A Navas & Cusí valorem la reputació en línia, ja que un bon desenvolupament de la mateixa pot generar nombroses oportunitats i nous negocis, per això oferim el següents serveis per a la seva protecció:

  • Protecció de la Identitat Digital.

  • Defensa enfront de vulneracions del Dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge.

  • Accions per a exercir el Dret a l’oblit.

  • Protecció enfront de valoracions negatives

  • Ús indegut de la marca.

  • Accions de protecció en Xarxes socials.

  • Testament digital.

  • Fake news.