Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Departament noves tecnologies

Des de Navas & Cusi som molt conscients que les noves tecnologies i les anomenades tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) estan revolucionant la nostra societat, les relacions interpersonals, professionals i empresarials, així com la nostra manera d’entendre el món.
Contacti'ns

Especialistes en noves tecnologies

A Navas & Cusí ens avancem innovant, adaptant-nos i transformant els nostres equips legals, a través del nostre departament especialitzat en dret de noves tecnologies, per a donar la millor resposta als nostres clients “Prior in tempore potior in iure”, i proporcionar una seguretat jurídica en totes les fases del procés, contribuint d'aquesta manera a no frenar el desenvolupament tecnològic que experimenta la nostra societat.
La revolució denominada ja per molts com la “quarta revolució industrial”, també afecta de manera directa al dret, creant nous desafiaments i reptes jurídics, en àrees com la Protecció de Dades, Intel·ligències Artificial i Big Data; precisant la creació d’equips jurídics especialitzats en aquesta nova realitat.

Tenint en compte que la implementació de les noves tecnologies és i seran de cabdal importància i que la seva aplicació és veloç respecte a la seva regulació, es fa necessari conèixer quins poden ser les conseqüències i límits legals, drets o obligacions que poden derivar-se d’aquestes

Assessorament legal en Dret de Noves Tecnologies (TIC)

Donada la nostra experiència en el dret de les noves tecnologies, a continuació realitzem un petit esment de diverses de les àrees de pràctica que treballem.

Propietat Intel·lectual i Industrial (IP & IT)

La importància de protegir les innovacions a través de la Propietat Intel·lectual, què engloba tant la Propietat Industrial (patents, models d’utilitat, marques i dissenys); com el Dret d’Autor, resideix en un benefici per als innovadors en el sentit d’assegurar les seves creacions i protegir-les, evitant d’aquesta manera una pèrdua en els beneficis o una fugida d’informació que uns altres puguin aprofitar.

 • Propietat Intel·lectual i Industrial
 • Protecció dels drets d’autor. Llicències d’autoria. Dret del programari.
 • Patents i models d’utilitat.
 • Marques internes, Marques Europees, Marques Internacionals i noms comercials.
 • Transferència de tecnologia.
 • Dret audiovisual.

Oferim un assessorament integro i defensa en matèria de propietat intel·lectual mitjançant advocats especialistes en propietat intel·lectual i industrial.

Big Data i Protecció de dades

Les dades s’han convertit en la matèria primera per a les empreses i per a la creació de noves formes de negoci. Però el tractament d’aquestes obliga a complir amb una estricta legislació: el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), que afecta les empreses. Així mateix, per als particulars proporciona una defensa enfront de les vulneracions que puguin produir-se per la recollida, emmagatzematge o ús indiscriminat de les seves dades.

 • Auditoria web.
 • Protocols i clausulas per al tractament de dades.
 • Confidencialitat de les dades personals i la garantia de la intimitat en la transmissió o en el tractament automatitzat de dades personals.
 • Reclamacions o defensa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Desenvolupament de projectes Big Data.
 • Drets dels usuaris.
 • Transferència internacional de dades.
 • Serveis de Delegat de Protecció de Dades.
 • Realitat Virtual i Realitat Augmentada.
 • Automòbils automàtics.

Garantim la protecció de dades gràcies a un equip d’advocats especialistes en big data familiaritzats amb tant amb casos particulars com escenaris empresarials.

Ciberseguretat

Els Ciberatacs són un problema creixent, per això, la Ciberseguretat s’ha convertit en un factor fonamental per a qualsevol empresa. Una gestió deficient tant de la informació com de les infraestructures que la suporten pot afectar no sols econòmicament, sinó també a la reputació de l’empresa. D’aquesta manera, és necessari complir amb una sèrie de protocols, mètodes, eines i lleis per a minimitzar els possibles danys.

 • Responsabilitat Proactiva (Accountability).
 • Violacions de seguretat.
 • Avaluacions d’impacte.

Els nostres advocats especialistes en ciberseguretat, treballen per al compliment de les obligacions a les quals estan sotmeses les empreses per a garantir la seguretat de les seves dades.

Blockchain

Blockchain és una tecnologia que permet a les empreses i particulars fer més eficients els seus negocis a través de l’ús de contractes intel·ligents, protegir les seves innovacions a través de Tokens no Fungibles (NFT), o dur a terme inversions tant en actius NFT o monedes virtuals. Però la utilització de Blockchain comporta tenir en compte números factors i requisits legals.

 • Criptomonedes.
 • Smart Contracts.
 • NFT (Non-Fungible Token).

Comptem amb un equip d’advocats especialistes en Blockchain capacitats per a realitzar un assessorament complet sobre diferents casos d’implementació d’aquesta tecnologia.

Comerç Electrònic (E-commerce)

El comerç electrònic o E-Commerce és una nova forma de creació de negoci i distribució de productes i serveis a través d’Internet, destinats a clients de qualsevol part del món. No obstant això, aquesta activitat en Internet aquesta afectada per una legislació àmplia i canviant que serà necessari conèixer per a donar respostes jurídiques a qüestions de contractació, defensa de consumidors i usuaris o legalització de web, entre altres.

 • Adaptació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)
 • Auditoria de pàgines webs i portals.
 • Protecció al consumidor.
 • Contractes electrònics.

Accedeix a l’assessorament jurídic internacional del nostre equip d’advocats especialitzats en Ecommerce ideat tant per a donar cobertura tant a usuaris com desenvolupadors web.

Reputació corporativa

Amb l’arribada d’Internet, la compra, la inversió, la recomanació o la sol·licitud d’ocupació depèn en gran manera de la imatge que tenen els altres de nosaltres, és a dir, de la nostra reputació. Usos indeguts de la marca, insults, amenaces, difamació, etc, poden afectar tant el negoci com a la imatge personal. Trobar la resposta legal més eficaç és fonamental per a protegir la Reputació.

 • Identitat Digital.
 • Dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge.
 • Dret a l’oblit.
 • Xarxes socials.

Accedeix a un assessorament destinat a la protecció de la identitat digital mitjançant un equip d’advocats especialistes en reputació corporativa.