Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret Bancari i Financer

Contracta els nostres serveis d’assessorament i defensa legal en dret bancari i financer comptem amb més de 35 anys d’experiència i personal altament qualificat.
contacta'ns

Dret Bancari i Financer

Tots els membres del Departament de Dret Bancari i Financer acrediten una contrastada experiència en els més diversos àmbits operacionals del mercat.
El dret bancari fa referència a aquella àrea del dret formada pel conjunt de normes relatives al funcionament i bona pràctica de les entitats financeres amb els seus clients. És a dir, és la norma que regula i dictamina com han de procedir els bancs, a l’hora de comercialitzar un producte o oferir un servei bancari, a un client, ja sigui consumidor o professional.

Des dels seus inicis, Navas & Cusí Advocats ha estat especialitzada en l’assessorament en matèria de Dret Bancari i Financer.

La desigualtat de condicions que solen trobar-se les entitats financeres o societats d’inversió respecte als consumidors, fa recomanable comptar amb assessorament expert durant la contractació de qualsevol producte bancari i en el cas que sorgeixi qualsevol tipus de controvèrsia.

I és que, en cas que existeixi una infracció del conjunt de normes relatives a la transparència bancària i al bon funcionament del sistema financer, això ha de ser objecte d’anàlisi per possible responsabilitat de les entitats financeres, com ha ocorregut amb les anomenades participacions preferents, préstec amb opció multidivisa, accions de Banc Popular, bons, productes estructurats, etc.

En efecte, hem assistit atònits, en els darrers anys, a conseqüència de reclamacions judicials i a una autèntica garrotada en normes en forma de retret judicial al sistema financer i bancari que en una freqüència inaudita, han causat situacions inconcebibles que han suposat la ruïna per a empreses i particulars.

Amb despatxos a Madrid, Barcelona, València i Brussel·les (Bèlgica), l’empremta i el bon fer de Navas & Cusí en aquest àmbit, tant a nivell nacional com internacional, estan fora de tot dubte. Així ho acrediten les nombroses sentències favorables.

Els nostres clients han obtingut més de 470 sentències complexes guanyades.

Ens diferenciem no sols per obtenir resultats favorables i pioners per als nostres clients, sinó que procurem donar una atenció personalitzada per a entendre totes les particularitats de cada cas i donar la millor solució a aquest.

Però en el dret bancari podem defensar als nostres clients de diverses formes, ja sigui per via judicial, negociant o fins i tot revisant amb anterioritat qualsevol dubte que pugui tenir.

Reclamacions judicials: clàusules abusives, mala praxi i productes bancaris complexos

El despatx ha obtingut més de 470 sentències favorables de Jutjats de Primera Instància i Audiències Provincials de tot el territori nacional, així com del Tribunal Suprem en reclamacions judicials de clàusules abusives (clàusules sol, IRPH, despeses de formalització d’hipoteca, venciment anticipat, interessos abusius, entre altres), mala praxi bancària i productes complexos (swaps, hipoteques multidivisa, accions de Banc Popular, obligacions, valors, estructurats, cistelles de valors, Santander valoris, execucions hipotecàries, fiançament indegut, taxacions… hipoteques inversa …) tot això, gràcies a la nostra especialitat en el Dret de la Unió que regula les matèries citades.

Negociacions amb entitats financeres i “fons voltor”

 El nostre equip també compta amb experts en negociacions amb entitats bancàries i societats que siguin noves titulars de relacions creditícies per raó de cessions o titularitzacions, amb l’objectiu de prestar als nostres clients una alternativa a la via contenciosa, en llaures a obtenir refinançaments d’operacions creditícies o quitacions de deute que suposen una autèntica oportunitat de saldar crèdits hipotecaris en quantitats a vegades irrisòries, després de cedir-los a entitats financeres en blocs de deute hipotecari.

Obtenció de finançament

L’obtenció de finançament per als nostres clients, tant consumidors, com a professionals o persones jurídiques, és un altre dels serveis que ofereix el Despatx, amb la intenció que els nostres clients puguin dotar-se de capital si necessiten de liquiditat per a la seva vida personal o per a desenvolupar la seva activitat empresarial o comercial.

Clàusules rebus ajornament de deute

 El nostre Tribunal Suprem ha assegut la doctrina ferma que quan entre les parts contractants succeeix un fet absolutament imprevisible, les parts contractants han d’adoptar les condicions del contracte. En aquest sentit, les entitats financeres han d’adaptar els contractes en les seves condicions, com ara ajornar deute, i aplicar esperes en el pagament de deutes, o estructuracions de deutes en cas de ser extremadament oneroses. Tot això, com recull la Jurisprudència del Tribunal Suprem.

Som especialistes en