Dret civil

 • Dret de successions
 • Dret de família
 • Dret a la contractació
 • Dret hipotercario
 • Dret immobiliari

DRET ADMINISTRATIU

 • Actuacions davant l'Administració
 • Recursos ordinaris
 • Tramitació d'expedients davant l'administració
 • Reclamacions davant els tribunals
 • Mals causats pel funcionament de l'administració

URBANISME

 • Planejament
 • Entitats urbanístiques
 • Dret de l'edificació

DRET DE FUNDACIONS

 • Dret Comunitari
 • Reclamacions i defensa davant Institucions Comunitàries
 • Dret de la competència

DRET PENAL ECONÒMIC

DRET LABORAL

 • Contractació
 • Reclamacions davant Jutjats Socials

DRET DE L'ENERGIA

DRET TRIBUTARI

DRET DE LES NOVES TECNOLOGIES

Call Now Button