Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Accionistes Banco Popular. Guia per reclamar

contacta'ns

El passat dia 7 de Juny la crisi que a la que estava sotmesa Banco Popular es va donar per conclosa amb la compra per part de Banco Santander de l’entitat per un valor simbòlic d’un euro. No obstant això, aquesta fita no va ser sinó la fi d’unes angoixants setmanes borsàries amb caigudes en bucle del valor de les accions de Banco Popular.

Ara la batalla legal els hi queda als accionistes i petits inversors afectats, els qui, a través d’una reclamació, hauran de fer valer els seus drets per recuperar els seus diners invertits o una indemnització.

Què ha succeït amb banco popular?

Durant l’any 2012 es va dur a terme una primera ampliació de capital per valor de 3.000 milions d’euros a causa de la quantitat d’actius tòxics dels quals Banc Popular era propietari i que per aquelles dates ja estava provocant importants baixades en la borsa. Després d’aquesta ampliació tot semblava anar relativament bé, si a més li sumem les infinites rodes de premsa en les quals el president de l’entitat va afirmar en públic que el banc estava en una immillorable situació.

Malgrat això, va ser el passat 2016 quan es va fer necessària una segona ampliació de capital on als accionistes de Banc Popular se’ls va vendre una imatge de solvència econòmica i patrimonial de l’entitat indicant que s’obtindrien importants beneficis i cobrament de dividends. De fet, la mateixa entitat va oferir a preu fet préstecs bancaris per a la compra d’accions del Popular.

No obstant això, la realitat va ser que aquests dividends mai van arribar i els beneficis es van convertir en pèrdues. Encara que al principi es van aprovisionar 4.700 milions d’euros, finalment van ser necessaris 1.000 milions d’euros addicionals per fer front a la situació econòmica.

El banco popular, en el punt de mira: sanció de la cnmv

A tot això hem de sumar-li que el passat mes de juliol de 2016, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va sancionar a Banc Popular amb una multa d’un milió d’euros per la comercialització dels famosos Bons convertibles, per considerar que es van vulnerar els deures d’informació als inversors previstos en la legislació.

La infracció, considerada per la CNMV com “molt greu”, va ser ratificada pel Tribunal Suprem, qui al desembre del passat any 2016 va declarar nul·la la col·locació dels citats bons per “desconeixement de la dinàmica i desenvolupament del producte”, això és, una clara comercialització incorrecta al no tenir en compte l’adequació dels clients a l’hora de contractar el producte i ni advertir als inversors dels riscos del mateix.

Banco popular: ocultació i falsejament d’información i comptes

En l’Auditoria que va emetre PwC al març de 2017, es va reconèixer que era necessari elevar les pèrdues en 694 milions d’euros. Amb això, Banc Popular va corregir en quatre punts els comptes que es van presentar al desembre de 2016 admetent els ajustos calculats per la consultora, al·legant a més que aquest ajust no tindria transcendència.

Afectats banc popular: com reclamar accions del banc popular després de la compra del banc santander?

Banc Popular S.A. ja forma part de l’entitat Banc Santander S.A. íntegrament. La pregunta és ara:

Què passa amb els accionistes? Quins drets o opcions tenen per recuperar el seu “valor 0”?

La sorprenent quantitat, “un euro”, amb la qual Banc Santander ha comprat al Popular, no és més que una quantitat simbòlica, que porta aparellada una ampliació de capital de 7.000 milions d’euros que el Santander destinarà a fer front a les noves contingències que puguin aparèixer per la gestió dels antics administradors i actius tòxics que ara formen també parteix del Santander, però ningú ha dit gens sobre la perduda de capital dels accionistes i dels bonistes, els qui conserven el seu dret a reclamar per una comercialització incorrecta, que provoca la nul·litat de les operacions.

Reclamació accionistes o inversors del Banc Popular

L’adquisició del Banc Popular per part del Banc Santander mitjançant el Mecanisme Únic de Resolució no significa que accionistes i bonistes no tinguin dret a reclamar els seus diners per una contractació que no va existir, al nou propietari, Banc Santander (qui ha comprat el banc amb tots els seus drets i obligacions) i és qui ha d’assumir les responsabilitats de l’antiga entitat financera dels accionistes que van acudir enganyats a l’ampliació de capital, ja que se’ls van ocultar dades que havien d’haver-se fet en l’Auditoria de data 31 de desembre de 2016, perjudicant al propietaris de títols que no van poder ser advertits de la negativa situació patrimonial de l’entitat financera, impedint-los així la possibilitat d’alienar els seus títols i posant els seus diners fora de perill.

En l’actual situació doncs, Navas & Cusí volem informar als afectats de Banc Popular que tenen dret a reclamar qualsevol accionista, bonista o inversor que hagi dipositat els seus estalvis en el Popular.

És a dir, sens perjudici d’examinar cadascun dels casos individualment, tots els afectats del Banc Popular tenen la possibilitat d’exercitar els seus drets enfront les autoritats judicials.

Les accions a exercitar dependrà del cas concret, que haurà d’analitzar-se (raó per la qual no convé ni recomanem unir-se a una Demanda col·lectiva) el pertinent estudi per conèixer si s’optarà per acció de danys i perjudicis o, per exemple, per acció de nul·litat per vici en el consentiment.

No obstant això, els accionistes han de tenir en compte que falta menys perquè s’acabi el primer termini per poder reclamar danys i perjudicis, el qual acaba el proper 7 de juny de 2018.

L’argument bàsic en tots els casos és el mateix: ocultació d’informació rellevant per a l’inversor. I est és un fet ara com ara acreditable, ja que és el resultat que han donat les Auditories de PwC.

I pel que fa als bons tòxics i uns altres que es van vendre, la dolenta va comercialitzar que es va fer d’aquests productes que va originar fins i tot fortes multes al banc per la CNMV. Alguns accionistes a qui se li van lliurar crèdits per poder finançar la compra d’accions de la mateixa entitat, quedant ara com a deutors d’un crèdit l’objectiu del qual era la compra d’uns títols que tenen avui valor 0, podent plantejar doncs l’oposició al pagament d’aquest crèdit.

Els inversors compraven accions amb una informació falsa.

Advocats banco popular

El dret bancari ofereix la possibilitat als afectats pel Banc Popular d’emprendre reclamacions judicials orientades a la devolució de les accions i inversions dipositades mitjançant els productes oferts pel banc. 
Per tant, l’acció judicial haurà de dirigir-se contra Banc Santander, entitat que va comprar el Banc amb tots els seus actius i obligacions, que assumint els deutes i les contingències de Banc Popular. És a dir, compra amb tots els seus deutes i obligacions.

Som especialistes en