Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret de Protecció dels Drets dels Consumidors i Usuaris

El departament de Dret de Protecció dels Drets dels Consumidors i Usuaris compta amb professionals especialitzats en aquest sector que han obtingut importants èxits.
contacta'ns

Assessorament legal en dret comunitari de protecció al consumidor

Al Departament de Dret de protecció dels drets dels consumidors i dels usuaris hi treballen professionals especialitzats en el sector que han obtingut èxits significatius en casos importants amb interessos col·lectius i individuals. Navas & Cusí ofereix a persones físiques i associacions l’assessorament legal i suport logístic adequats per a aconseguir la solució dels conflictes que s’esdevinguin en aquest camp.

Informació sobre el dret dels consumidors

Informació sobre la normativa vigent aplicable i sobre les resolucions administratives i judicials que siguin d’interès per a persones físiques i associacions de defensa dels drets dels consumidors i els usuaris.

Valoració dels contractes d’adhesió

Assessorament sobre els contractes d’adhesió prèviament a la subscripció per part dels consumidors i en relació amb la validesa o nul·litat del contracte i de cadascuna de les clàusules contractuals en el marc d’un conflicte.

Impugnació de clàusules abusives

Consell sobre la manera més eficient de resoldre els conflictes en què consumidors i usuaris es veuen immersos després de constatar que hi ha una o més clàusules abusives en els contractes formalitzats, tant davant les autoritats administratives com davant altres autoritats.

Defensa jurídica extrajudicial i judicial

Assessorament i defensa jurídica —tant per via extrajudicial com per via contenciosa— dels consumidors afectats per contractes en què hi hagi alguna clàusula abusiva que n’impossibiliti el compliment.

Proposta de qüestions prejudicials

En procediments afectats per clàusules abusives, informació sobre si convé o no demanar el plantejament d’una o diverses qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Tramitació de passaports i visats europeus i internacionals

Som especialistes en