Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

El Parlament Europeu ha aprovat recentment per majoria la reforma de la normativa de la UE per a vins, begudes espirituoses i productes agrícoles. Aquesta decisió representa un pas significatiu en la protecció de la qualitat i autenticitat dels productes alimentaris d’Europa.

Durant les últimes dècades, la UE ha protegit els aliments i begudes la qualitat, reputació o altres característiques estan vinculades al seu origen geogràfic, atorgant-los les etiquetes conegudes com a “Denominació d’origen protegida (DOP)”, “Indicació geogràfica protegida (IGP)” i “Especialitat tradicional garantida (ETG)”. A dia d’avui, hi ha al voltant de 3.500 indicacions geogràfiques, que generen uns 80.000 milions d’euros a l’any a la UE.

¿Què és la denominació d’origen protegida (DOP), la indicació geogràfica protegida (IGP) i l’especialitat tradicional garantida (ETG)?

Els sistemes D.O.P, I.G.P o E.T.G es van crear amb la finalitat de salvaguardar el renom i la reputació de productes específics, comptant amb el recolzament i la regulació de la Unió Europea, per evitar així la proliferació d’imitacions i competència deslleial, afectant no només als productors que segueixen pràctiques adequades per obtenir productes d’alta qualitat, sinó també protegint els consumidors.

Nova regulació: aspectes clau

La voluntat amb aquesta mesura és donar suport als productors europeus, perquè els sistemes de producció siguin cada vegada més sostenibles, i estiguin millor protegits. La C.E va realitzar una avaluació el 2022 on assenyalava la manca de coneixement a nivell europeu entre els consumidors de les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques, el baix nivell d’aplicació de la legislació, les deficiències en matèria mediambiental i la complexitat dels procediments de registre i modificació. Per això, la nova regulació busca reforçar el sistema de denominacions en diversos aspectes clau:

Millorar la protecció contra el frau i la imitació: Les autoritats nacionals estaran facultades per combatre activament l’ús indegut de les indicacions geogràfiques, incloent la capacitat de bloquejar llocs web que incideixin en pràctiques enganyoses, protegint la reputació i el seu valor econòmic.
Major protecció en línia: Les autoritats nacionals tindran la responsabilitat de prevenir i detenir l’ús indegut de les DOPS i IGPs en l’entorn digital.
Reforçament dels drets dels productors: Es simplifica el procés de registre de les DOPS i IGPs, atorgant als productors un major control sobre el seu ús i defensa dels seus productes. Això simplifica els procediments administratius.
Lluita contra les pràctiques deslleials: La regulació contempla la possibilitat de contrarestar les pràctiques de màrqueting enganyoses que puguin devaluar els productes amb DOPS i IGPs.
Promoure el comerç just: En garantir l’autenticitat i la qualitat dels productes amb aquestes denominacions, la regulació té com a objectiu fomentar un entorn comercial més equitatiu i sostenible, aportant seguretat als consumidors, i unes condicions de mercat més justes per a tots.

Amb l’objectiu d’augmentar la transparència, el nom del productor també haurà d’aparèixer a l’etiqueta, a més de la indicació geogràfica, i s’acurtarà el termini per examinar una sol·licitud d’indicació geogràfica, a 6 mesos. L’Oficina de la Propietat Intel·lectual Europea (EUIPO) prestarà un important suport d’assessorament en qüestions administratives i contribuirà a la protecció i promoció a través d’un registre en línia d’indicacions geogràfiques de la UE.

Un major poder per als agricultors i consumidors

Els productors podran elaborar un informe de sostenibilitat explicant els beneficis mediambientals, econòmics i socials per als territoris locals, els quals es veuran beneficiats per aquest nou sistema que protegeix el patrimoni cultural i gastronòmic, anant des del formatge Roquefort francès fins al vi Rioja espanyol. A més, s’espera que la nova normativa impulsioni el comerç just i sostenible d’aquests productes d’alta qualitat, garantint una major autenticitat a nivell europeu.

A Navas & Cusí, destaquem com advocats especialistes en dret ambiental i de la Unió Europea. El nostre equip d’advocats compta amb experiència específica en l’àmbit dels segells de qualitat de productes, i estem preparats per oferir-vos assessorament i suport en relació amb aquesta nova regulació recent.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent