Contacta con nosotros
Si prefiere contactar con nosotros de forma rápida y cómoda puede hacerlo directamente en nuestros teléfonos de contacto. Tenemos varias oficinas a su diposición:

Hipoteques multidivisa

Ens avalen els èxits assolits davant les principals entitats bancàries d’arreu del país (Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc.).
contacta'ns

Assessorament i reclamació per a persones afectades per hipoteques multidivisa

Ens avalen els èxits assolits davant les principals entitats bancàries d’arreu del país (Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc.). La hipoteca multidivisa és un producte financer àmpliament comercialitzat en el nostre país, malgrat el risc elevat i la complexitat que la caracteritzen.

En els darrers anys, les hipoteques multidivisa en iens s’han arribat a comercialitzar amb certa freqüència per part d’entitats financeres del país. Tanmateix, avui dia l’euro s’ha enfonsat davant el dòlar i, especialment, davant el ien; i ho ha fet en proporcions alarmants.

La problemàtica actual de les hipoteques multidivisa

És un fet que comporta la impossibilitat per al deutor hipotecari d’assumir el pagament periòdic de les quotes hipotecàries, cosa que se suma al fet que l’import del crèdit s’ha incrementat de manera dramàtica com a conseqüència de les fluctuacions de la moneda.

En els casos en què el deutor hipotecari ha garantit personalment l’import del crèdit, com sol passar la majoria de les vegades, aquest ha d’afrontar la possibilitat que el seu immoble s’adjudiqui a l’entitat pel 60% del valor de taxació, a més de la possibilitat d’execució hipotecària i del fet que continuarà devent l’import de la resta de l’immoble.

La Llei 2/1981, de 25 de març, que regula el mercat hipotecari espanyol, fixa i estableix l’obligació per a les entitats financeres de mantenir la transparència més absoluta en la concessió de crèdits hipotecaris. En el cas de productes complexos com són les hipoteques multidivisa, les entitats financeres s’han d’assegurar que el prestatari hagi entès el producte i els riscos del producte en tota l’extensió.

La defensa legal contra una comercialització incorrecta

Navas & Cusí posa a disposició de les persones afectades per les hipoteques multidivisa un servei especialitzat d’assessorament, representació jurídica i reclamació.

El despatx ha iniciat les reclamacions financeres en tots els casos en què constata que les entitats no han complert amb els deures de transparència durant el procés de contractació de les hipoteques multidivisa, procurant que es comprengui totalment l’alt risc assumit per les persones subjectes a hipoteca amb l’objectiu d’aconseguir la nul·litat de la hipoteca multidivisa.

Així, doncs, en els casos en què hi hagi hagut, per part de l’entitat financera, una infracció de la Llei 2/1981, de 25 de març, Navas & Cusí reclama als jutjats i tribunals del país que ordenin la devolució de les quantitats corresponents i que es facin les correccions que siguin necessàries.