MÉS DE 470 SENTÈNCIES COMPLEXES GUANYADES
Tots els membres del Departament de Dret Bancari i Financer acrediten una contrastada experiència en els més diversos àmbits operacionals del mercat .

L'empremta i el bon fer de Navas & Cusí en aquest àmbit, tant a nivell nacional com internacional , estan fora de tot dubte . Així ho acrediten les nombroses sentències favorables a

Obligacions subordinades

Assessorament i queixes presentades contra les institucions bancàries per negligència

MÉS SERVEIS RELACIONATS AMB EL DRET BANCARI I FINANCER

  • Transaccions sol·licitant la dació en pagament per impagament o execució hipotecària
  • Oposició a llançaments o desnonaments
  • Bons convertibles Cocos
  • Reclamació per operacions complexes d'Inversió d'entitats financeres
  • Indemnizaciones Responsabilidad directa de las entidades financieras por incumplimiento de directivas comunitarias
  • Indemnitzacions Responsabilitat directa de les entitats financeres per incompliment de directives comunitàries
  • indemnitzacions Responsabilitat per la gestió de fons d'inversió
Call Now Button