Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

A Navas & Cusí, destaquem casos emblemàtics que reflecteixen com la nostra dedicació i enfocament estratègic han conduït a l’èxit en la resolució de complexos conflictes legals internacionals. Recentment, vam dur a terme un cas entre una empresa espanyola i un grup grec dedicat a la construcció de canonades de gas natural, que il·lustra clarament el nostre compromís amb l’èxit legal.

L’antecedent d’aquest litigi es centrava en un subcontracte de serveis tècnics entre la nostra clienta, l’empresa espanyola, i el grup grec, que actuava com a contractista principal per a projectes a Grècia i Bulgària. La complexitat del cas es fonamentava en l’existència de dos contractes legals independents:

Un per a la construcció de canonades a Grècia, sota la jurisdicció grega i els seus tribunals.

Un altre contracte per a la construcció a Bulgària, subjecte a la jurisdicció búlgara i els seus tribunals.

La suma total d’ambdós contractes ascendia a més de 3 milions d’euros. El nostre major èxit va radicar en l’estratègia legal emprada per a solventar un deute superior als 800.000 €, evitant un litigi complex que hauria requerit procediments judicials tant a Grècia com a Bulgària. Vam tenir especial consideració per la complexitat tècnica i logística d’enfrontar-nos a demandes simultànies en dues jurisdiccions diferents.

La perspicàcia i la visió estratègica van ser fonamentals en aquest cas. Vam advocar per una mediació internacional, buscant modificar la clàusula de competència dels tribunals búlgars en el contracte. Vam aconseguir el reconeixement exclusiu dels tribunals grecs per a la totalitat del deute, incloent-hi ambdues contractacions, la qual cosa va representar un èxit rotund.

L’hit més destacat es va materialitzar mitjançant una mediació exitosa, on la contrapart va reconèixer el seu deute pendent i es va acordar un calendari de pagaments per a la seva liquidació integral. La culminació d’aquesta mediació es va formalitzar en un document legal, l’Acta de Mediació, presentada i avalada per l’autoritat judicial competent, atorgant un títol executiu. Aquesta eina legal ens va facultar per a dur a terme embargaments sobre béns, comptes bancaris i altres actius en cas de incompliment de pagaments, sense necessitat d’emetre una sentència judicial addicional.

En resum, aquest cas exemplifica no només l’exitosa resolució d’una complexa disputa legal transfronterera, sinó també l’efectivitat d’estratègies legals innovadores centrades en la mediació i la modificació de clàusules contractuals. A Navas & Cusí, reconeixem la importància crucial d’una planificació i estratègia legal meticuloses, elements que, segons la nostra experiència, determinen en gran mesura l’èxit i la satisfacció del client en la resolució dels seus casos.

A més, comptem amb oficines estratègicament ubicades a Madrid, Brussel·les, Atenes i Barcelona, la qual cosa ens brinda un ampli abast per a operar pràcticament en qualsevol part del món. Els nostres advocats altament capacitats en dret europeu i internacional ens permeten abordar amb èxit casos globals i internacionals en múltiples idiomes.

Aquest article ofereix un exemple pràctic per a il·lustrar estratègies legals aplicades en determinades situacions, preservant la confidencialitat al ometre detalls específics. És fonamental tenir en compte que cada cas és únic i requereix una anàlisi minuciosa per part de professionals legals especialitzats.

 

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent