Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Aquest reglament es relaciona amb proveïdors europeus de serveis de finançament participatiu per a empreses, modificant el Reglament (UE) 2017/1129 i la Directiva (UE) 2019/1937. El seu objectiu és garantir l’estabilitat financera, protegir els interessos dels inversors i prevenir riscos en el mercat financer de la UE.

A més, estableix un marc harmonitzat per assegurar una organització, autorització, supervisió i regulació efectiva de les empreses de serveis de finançament participatiu.

La seva finalitat principal és fomentar el finançament transfronterer de les empreses mitjançant l’eliminació d’obstacles en els serveis de finançament participatiu. L’àmbit d’aplicació inclou les empreses proveïdores d’aquests serveis.

Hi ha tres tipus d’actors en aquest àmbit:

 1. El promotor del projecte
 2. Els inversors
 3. Una organització d’intermediació en forma de proveïdor de serveis de finançament participatiu, que reuneix els altres dos actors en una plataforma en línia.

Pel que fa als inversors, es distingeix entre inversors no experimentats i inversors experimentats. Un inversor experimentat és aquell conscient dels riscos associats a la inversió en mercats de capitals i amb recursos suficients per assumir aquests riscos sense conseqüències financeres excessives (Annex II Reglament 2020/1503 de 7/10/2023). Per ser un inversor experimentat, cal complir certs criteris:

 • Persona jurídica: ha de complir com a mínim un dels següents requisits:
  • Recursos propis d’almenys 100.000,00 euros.
  • Volum de negocis net d’almenys 2.000.000,00 euros.
  • Balanç d’almenys 1.000.000,00 euros.
 • Persona física: ha de complir amb com a mínim dos dels següents requisits:
  • Ingressos bruts personals d’almenys 60.000,00 euros per exercici fiscal, o una cartera d’instruments financers superior a 100.000,00 euros.
  • Haver realitzat operacions significatives en mercats de capitals amb una freqüència mitjana de 10 per trimestre durant els últims quatre trimestres.
  • Treballar o haver treballat en el sector financer en un càrrec que requereixi coneixement d’aquestes operacions durant almenys un any, o haver ocupat un càrrec d’executiu durant almenys 12 mesos en una entitat jurídica especificada en el punt 1.

Els inversors no experimentats poden accedir a les mateixes inversions que els experimentats, però amb un nivell de protecció superior. Això inclou l’obligació de realitzar una prova inicial de coneixements i una simulació de la capacitat de suportar pèrdues, a més d’un període de reflexió mínim de quatre dies.

Si necessites convertir-te en un Proveïdor de Serveis de Finançament Participatiu o busques assessorament especialitzat en l’àmbit financer, pots recórrer a professionals amb experiència com Navas & Cusí, advocats experts en dret bancari i financer, per obtenir l’orientació necessària.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent