Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Protocol familiar

Assessorament i elaboració de protocols familiars per assegurar la comoditat i el futur d’empreses i famílies
Contácta

La importància de l'empresa familiar

Segons les dades de l'Institut de l'Empresa Familiar, aquest tipus de companyia representa al voltant del 88,8% del teixit empresarial privat, tenen un paper important en la generació d'ocupació i en el desenvolupament econòmic del nostre país, per la qual cosa i són un dels principals motors de l?econòmica espanyola.
Així, a les empreses familiars no tot queda reduït a l’àmbit laboral, sinó que hi ha un gran compromís familiar amb el negoci, afectant l’àmbit personal i les relacions internes entre els membres, cosa que fa que no sempre sigui fàcil gestionar aquestes relacions.

Imaginem-nos quan els fills dels fundadors han d’assumir responsabilitats o bé no volen formar part del negoci, una malaltia d’un familiar sobrevinguda… és en aquests casos quan afloren desacords i tensions que cal resoldre. És en aquest context on té especial importància el protocol familiar.

Què és el protocol familiar?

És un mecanisme regulat en l’ordenament jurídic que permet regular les relacions de la família i l’empresa tractant de garantir la continuïtat del projecte empresarial i salvant les dificultats que poden sorgir al nucli familiar, tractant d’equilibrar interessos.

Així, el protocol familiar es tracta d’un document contractual en què es recullen les normes que regiran les relacions professionals i personals família i empresa, així com el funcionament intern de la companyia.

Contingut i òrgans del protocol

Són diversos els avantatges del protocol familiar com reduir els conflictes familiars, dotar de més seguretat financera l’empresa, així com que aquest contracte és molt flexible i aquí rau la clau perquè sigui un mecanisme tan eficaç, doncs es tracta d’un document que permet contemplar totes i cadascuna de les circumstàncies de la família empresària, i permet adaptar-lo a les necessitats i circumstàncies dels clients.

Aquests protocols creen organismes propis de l’empresa entre els quals hi ha:

  • Consell de família: òrgan format pels representants les funcions dels quals són coordinar les relacions i revisar que es compleixi el conveni.
  • Assemblea de família: és un òrgan més ampli en què tots els integrants poden participar manifestant la seva opinió en els assumptes que els preocupen.

Elaboració i assessorament

Per elaborar el protocol, és convenient consultar amb professionals experts que tinguin un ampli coneixement de tots els camps jurídics que poden afectar les relacions família-empresa. Moltes vegades cal afegir al protocol altres mecanismes com pactes successoris o la incidència que això pot tenir en les capitulacions matrimonials.

Comptar amb professionals amb experiència en assessoria d’empresa, fiscalitat i mediació per a l’elaboració de protocol, és fonamental per a l’èxit de la successió familiar.

A Naves & Cusí, despatx d’advocats amb seu a Madrid i Barcelona, ​​especialista en Dret de Família i Mercantil comptem amb professionals que podran assessorar tots aquells interessats en l’elaboració d’un protocol familiar. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres omplint el formulari de contacte o trucant al 915 76 11 50 o al 93 487 97 11.