Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats dret concursal

Tots els membres del departament de procediments concursals acrediten una contrastada experiència en concursos de creditors.
Contacti'ns

Advocats especialistes en concurs de creditors

El Dret concursal és una disciplina jurídica que ha esdevingut imprescindible en l’àmbit del Dret mercantil i societari i la regulació del qual ha estat reformada al llarg dels últims anys.

Especialment, arran de la crisi econòmica de 2008, molts deutors –tant persones físiques professionals, com a empreses- es van trobar en la situació que el seu patrimoni era insuficient per a fer front al pagament de tots els seus deutes. El procediment concursal, precisament, permet als deutors pagar als seus creditors i fer-ho d’una forma ordenada, de conformitat amb el principi general del Dret “d’igualtat de tots els creditors”.

Així, el concurs de creditors està dissenyat per a aconseguir que la crisi d’insolvència en què es troba, o trobarà, immers el deutor no impedeixi la satisfacció dels seus creditors; i tot això, amb la finalitat d’evitar la liquidació de l’empresa, preservant la seva activitat, amb les conseqüències que això comporta no sols per al propi professional o empresa concursada, sinó també per als seus treballadors i resta d’interessos econòmics col·lectius.

La figura del “concurs abreujat o exprés”

A més, el concurs abreujat de creditors, comunament conegut com a “concurs exprés”, previst en la Llei Concursal, li permetrà concloure el concurs si la seva empresa manca de béns o si aquests posseeixen un valor residual a liquidar, extingint la seva societat de manera immediata, sense negociació de conveni, i sense incórrer en cap responsabilitat per la situació d’insolvència de la societat, així com agilitant el procediment d’insolvència i paralitzant les execucions per deutes de l’empresa.”

Mesures expressament previstes fins l’any vinent

Una de les mesures a les quals pot acollir-se és al termini d’un any, des de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir fins al 14 de març de 2021, de no tenir el deure de sol·licitar la liquidació malgrat conèixer la impossibilitat de compliment de pagaments, sempre que com a empresari, present una proposta de novació de conveni, i la mateixa, sigui admesa a tràmit abans de la finalització d’aquest any.

Així mateix, i durant el termini d’aquest any des de la declaració de l’estat d’alarma, podrà modificar l’acord de refinançament que tingués en vigor o aconseguir un nou encara que no hagués transcorregut un any des de l’anterior sol·licitud.

En Navas & Cusí Advocats comptem amb un equip especialitzat en Dret concursal que presta assessorament a empreses de tots els sectors, treballant en col·laboració amb professionals experts en la matèria, aconseguint un assessorament i acompanyament integral davant situacions de preinsolvencia i concursos de creditors.

Serveis jurídics en dret concursal

El nostre departament de Dret concursal analitza la situació particular de cada client, des d’una perspectiva multidisciplinària, amb l’objectiu d’oferir-li la solució òptima per a la gestió de la situació de crisi econòmica en què es trobi o que prevegi imminent.

En concret, els nostres serveis en matèria de reestructuracions i insolvències es basen en el següent:

  • Anàlisi de situacions d’insolvència, actuals o imminents.
  • Assessorament en processos de crisis i planificacions i reestructuracions empresarials.
  • Assessorament en negociació amb creditors i fase pre –concursal.
  • Assessorament en la sol·licitud de declaració de concurs.
  • Assessorament i negociació amb els Administradors concursals.
  • Acompanyament jurídic en la tramitació i direcció de procediments concursals, en totes les seves fases.

Despatx d’advocats dret concursal

Navas & Cusí Advocats ofereix assistència legal en l’assessorament en processos de crisis i en la direcció de qualsevol procediment extrajudicial i judicial en matèria concursal. En cas que es la seva empresa es trobi en situació d’insolvència actual o imminent, pot posar-se en contacte amb nosaltres, i el nostre equip li oferirà un assessorament integral i individualitzat al seu cas concret.

Som especialistes en dret concursal