Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Dret Mercantil i Societari

Contracta el nostre servei d’assessorament integral en contractes empresarials i mercantils. Tenim més de 35 anys d’ defensant els drets del sector mercantil i societari.
contacta'ns

Dret Mercantil i Societari

El nostre Departament de Dret mercantil i societari està format per experts especialitzats i amb experiència consolidada en l’assessorament d’empreses, particulars i altres persones jurídiques en totes les àrees pròpies de la pràctica mercantil i del dret societari.

Dret mercantil

Els nostres especialistes proporcionen assessorament integral en tots els àmbits propis d’aquesta branca del dret. Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen:

Dret societario

El nostre Departament especialitzat en matèria de Dret Societari presta serveis d’assessorament a l’empresa en totes les fases de la seva vida social , abastant

Dret mercantil

 • Contractació mercantil
 • Societats
 • Assegurances
 • Fusions i absorcions
 • Dret de la competència
 • Dret de la propietat industrial
 • Dret concursal
 • Dret marítim
 • Dret financer i bancari

Dret societari

 • Constitució de societats
 • Reformes estatutàries
 • Reestructuracions societàries
 • Juntes
 • Responsabilitat d’administradors
 • Augments i reduccions de capital
 • Emissions de deute

Intervenen en l’elaboració de tota mena de contractes empresarials i mercantils, tant a escala nacional com a escala internacional.

L’assessorament inclou temes d’autogovern corporatiu per a societats cotitzades, tant nacionals com internacionals, i per a d’altres agents que actuen en els mercats de valors.

Som especialistes en