Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats Especialistes en Holdings

Si representes una societat holding i busques optimitzar la teva gestió d’inversions, contacta amb els nostres experts a Navas&Cusí. Oferim assessorament legal especialitzat per garantir la protecció i el creixement de la teva empresa.
Contáctenos

Què és una Societat Holding?

Un Holding és un grup de societats en què la societat Holding (matriu) és titular de totes o la major part de les accions d’altres societats, assumeix el control i la direcció de les activitats empresarials i les societats participades (filials) assumeixen l’execució de les activitats productives o de serveis.
Aquestes estructures ofereixen una sèrie d’avantatges:

a) Organitzatives: facilitat per vendre una àrea d’activitat; possibilitat d’entrada d’inversors en una determinada àrea de negoci; reducció dels conflictes entre socis; facilita la planificació successòria; facilita la subscripció de pactes parasocials que regulin aspectes rellevants del funcionament del grup; protecció dels béns immobles de l’empresa; control dels riscos empresarials ja que cada societat filial respondrà amb els seus propis recursos dels riscos de la seva activitat, sense que la resta de societats pateixin les conseqüències;

b) Financeres: un grup d’empreses dona una millor imatge davant proveïdors, clients i potencials inversors perquè transmet solidesa i seguretat. Això també pot suposar que sigui més senzill accedir a finançament.

c) Fiscals: facilita l’aplicació de l’exempció del 95% en el repartiment de dividends de les filials a la matriu o en les plusvàlues en l’Impost sobre Societats quan es transmeten participacions de les filials; la possibilitat de tributar en règim de consolidació fiscal per la qual cosa es poden compensar les pèrdues d’una empresa amb els guanys d’altres en el mateix exercici fiscal; l’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni i la reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions.

En definitiva, una estructura encapçalada per una societat Holding constitueix una de les millors opcions per al desenvolupament d’una correcta gestió dins del grup d’empreses, tant des del punt de vista fiscal com des del punt de vista organitzatiu i de gestió.

A Navas & Cusí som advocats especialistes en estructures Holdings

Si estàs valorant la possibilitat de reorganitzar el teu entramat empresarial per aconseguir una major eficiència organitzativa, financera i fiscal, a continuació t’expliquem els serveis que prestem:
Planificació prèvia: una anàlisi prèvia, tant legal com fiscal, és fonamental per determinar l’estructura més adequada i eficient. Un cop recollida i analitzada la informació i documentació facilitada pel client, redactem un informe jurídic/fiscal sobre la viabilitat financera de l’estructura holding en el seu cas particular i l’estructura legal i fiscal idònies per garantir el compliment dels requisits exigits per la normativa mercantil i tributària.

Redacció de la documentació necessària: un cop s’hagi decidit l’estructura idònia, redactem les escriptures notarials i tots els documents legals complementaris (escriptures de constitució o ampliació de capital, pactes de socis, protocols familiars, contractes de prestació de serveis, contractes de lloguer, liquidació d’Impostos relatius a la posada en marxa, etc.).

Assessorament a la holding i els seus socis: establim les directrius que ha de seguir el grup d’empreses per al funcionament òptim de l’estructura i per al compliment de la normativa vigent.

Per què escollir-nos?

  • Experiència Comprovada: Més de 40 anys de trajectòria en l’àmbit legal.
  • Assessorament Integral: Des de la constitució fins a la gestió diària del teu holding.
  • Enfocament Personalitzat: Estratègies a mida que s’adapten a les necessitats específiques de la teva empresa.

Garanteix l’èxit de la teva empresa

L’equip multidisciplinari de NAVAS & CUSÍ, amb més de 40 anys d’experiència, té un coneixement profund de les estructures Holding el que li permet oferir un assessorament global en els diferents aspectes relacionats amb aquest tipus d’estructures, des de la planificació i execució de la seva constitució, fins a la resolució de les múltiples qüestions, d’índole legal i fiscal, que puguin sorgir respecte a la pròpia Holding i els seus socis.

Ignacio Navas fundador NavasiCusi

Necessites Orientació Legal en Societats Holdings?

Contacta’ns avui i descobreix com podem ajudar-te a assolir els teus objectius empresarials amb la màxima seguretat i eficiència.