Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

En el nostre article d’avui, parlarem sobre els tipus de judici que es troben regulats per la nostra legislació. A grans trets, podríem indicar que hi ha quatre tipus que a continuació procedim a explicar.

Judici Penal

Com ens indica la nostra Llei d’Enjudiciament Criminal, aquest procediment es pot obrir mitjançant denúncia, la qual ha de ser interposada per qualsevol persona física que hagi contemplat un delicte públic o mitjançant querella, la qual a diferència de la denúncia es presentarà sempre per mitjà d’un procurador amb poder bastant i subscrita per un lletrat.

El procediment penal té el seu lloc quan es discuteix la comissió d’un delicte públic o falta per part d’un tercer, podent consistir els mims en una baralla, una estafa o un furt, etc.

Aquest tipus de procediment té dues fases:

Fase d’Instrucció

  • On el jutge a càrrec s’encarrega d’investigar i comprovar l’efectiva comissió de delicte o falta i l’esbrinament el delinqüent. Un cop conclosa aquesta fase, comença la fase de l’Judici Oral.

Fase del Judici Oral

  • Es realitza davant un tribunal diferent amb la presentació dels escrits d’acusació i defensa, un cop establerts els mitjans de prova a través dels seus escrits, es practica el judici perquè finalment recaigui sobre l’assumpte sentència ferma.

Judici Civil

Potser aquest procediment sigui el més conegut per a la majoria de les persones.

A diferència de l’procediment penal, l’àmbit civil, sempre versa sobre reclamacions entre particulars que tenen interès legítim en el procediment. Exemples d’aquest tipus de procediment serien: reclamacions per danys i perjudicis, nul·litat de contractes, divorcis, etc.

Un procediment civil pot desembocar en dos tipus de procediments: el procediment ordinari o el verbal. Quan té lloc el judici ordinari o el verbal? Doncs bé, caldrà estar al que correspongui a la matèria que es tracti o la quantitat reclamada.

Un procediment civil sempre ha d’iniciar-se amb la interposició d’una demanda per la persona física o jurídica que vulgui fer valer els seus drets davant de tercers.

Judici Contenciós Administratiu

Aquest tercer tipus és molt curiós, ja que una de les parts en el procediment sempre será l’Administració Pública i l’altra una persona física o jurídica.

Una altra caracteristica d’aquest tipus de procediments és que abans de poder iniciar-lo, el particular, ha hagut de d’esgotar primer totes les vies administratives prèvies possibles.

En quant al seu desenvolupament és molt semblant a el procediment civil.

Judici Laboral

L’últim procediment seria el laboral, aquesta branca de el dret processal és l’encarregada de regular les nostres relacions en l’àmbit de l’activitat professional així com amb la Seguretat Social, per la qual cosa no és molt difícil imaginar que en aquesta via els jutges es van a encarregar de dirimir qüestions com poden ser majoritàriament acomiadaments, jubilacions, inspeccions de treball, etc.

Aquest tipus de procediment sempre és públic i s’inicia a través també de la presentació de la corresponent demanda davant el Jutjat Social.

El Judici és oral i les parts han d’acudir a la celebració de l’judici acompanyades dels seus mitjans de prova.

Un cop celebrat el Judici, el jutge després de la valoració de la prova practicada procedirà a dictar sentència sobre l’assumpte referit.

Navas & Cusí Advocats, és un despatx especialitzat en qualsevol dels Judicis exposats amb anterioritat, de manera que si vols els millors professionals al teu costat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

> Saber més sobre els nostres serveis en Dret Contenciós Administratiu

> Saber més sobre els nostres serveis en Dret Bancari i Financer

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent