Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en herències i successions

Redacció de testaments, acceptació o renúncia a una herència així com la seva adquisició
Contacti'ns

Advocats especialistes en herències i successions

Navas & Cusí compta amb més de 35 anys d'experiència en assessorament dins de l'àmbit de el dret de successions i herències. Disposem d'un equip d'advocats especialistes en la tramitació d'herències i successions, tant al nostre despatx de Barcelona, Madrid, València, i també a Brussel·les.
Les herències i les successions són matèries que requereixen solucions adequades, tant per al causant com per l’hereu. Un mal plantejament a l’hora de preparar-pot generar un problema greu i fins i tot arribar a anul·lar el testament o les actuacions realitzades.

Per poder aplicar i assessorar en temes de dret successori és essencial disposar d’el coneixement de les diferents legislacions i normes que s’apliquen, depenent tant de lloc de residència o mort de la persona, com també de el lloc on el mort tenia béns.

Com podem ajudar-lo?

  • Preparació de l’testament, revisió de la seva validesa, impugnació de la mateixa i fins i tot defensa judicial de l’herència així com dels hereus en cas de conflicte
  • Tràmits d’acceptació d’herència
  • La reclamació de la llegítima
  • La tramitació i assessorament en matèria d’impostos successoris
  • Procediments de negociació entre hereus
  • L’obtenció de l’certificat de defunció
  • Últimes voluntats i Testament
  • La valoració dels béns per determinar institucions com el pagament de llegítimes o quarta vidual

Així mateix, oferim als nostres clients l’acompanyament i assessorament personalitzat durant tot el procés legal de l’acceptació d’herència, on els terminis de prescripció i caducitat han de advertir especialment.

Testaments

La planificació de testament és un aspecte fonamental per preparar la successió. Si no es dissenya de forma adequada el testament pot perdre tota la seva validesa, ja que un testament que no compleixi amb la normativa corresponent pot quedar anul·lat.

Però no només el risc de la impugnació és rellevant; una altra matèria per la qual és important planificar el testament és per la seva alta càrrega fiscal. Segons el tipus d’herència davant del qual ens trobem es pot aplicar un sistema o un altre per neutralitzar o reduir la càrrega fiscal a l’màxim possible. També cal ser previngut en el cas de pretendre una desheretament.

Si bé la jurisprudència ha ampliat els casos en què està es permet no és aplicable en tots els casos i és discutible la seva aplicació, per això és important comptar amb un assessorament expert per a tots els extrems, així com la redacció de l’testament.

Herències

El terme herències és on té cabuda tota la problemàtica relacionada amb els hereus, causants, legataris, codicilios, etc. La problemàtica que pot sorgir d’una relació testamentària o anàloga pot ser molt variada, per això és necessari comptar amb assessorament jurídic expert per donar solució als problemes.

A Navas & Cusí cobrim tant les àrees citades com qualsevol relacionada amb les herències. Per resumir, dins d’aquest apartat tenen cabuda les herències sense testament, les donacions, l’usdefruit, penyora, codicilios, llegats, etc.

Legítimes

La legítima és la part mínima que per dret li correspon als hereus. És un element d’importància essencial i tècnicament és fonamental. Una mala aplicació de la legítima legal i tot el testament pot ser impugnat, el que faria desaparèixer la intenció de l’testament.

Judicis per herències

En el cas que no s’arribi a un consens, l’herència hagi causat algun perjudici als hereus o l’herència s’hagi vist danyada és necessari acudir a un procediment judicial. En aquest apartat hi caben casuístiques diverses, com la divisió entre hereus, la sol·licitud de divisió d’herència, la impugnació de l’testament (per exemple quan una persona gran fa un testament sense tenir totes les seves facultats), la defensa de l’herència quan un tercer la ha danyat, el defensar els interessos de l’herència jacent…

Herències i successions nacionals i internacionals

En aquells casos en els quals el causant posseeixi béns mobles i immobles en un Estat membre de la Unió Europea, o en un país tercer, haurà de seleccionar-se principalment la normativa aplicable a aquesta successió. Per a això, s’estableix que la llei que regirà la successió serà la llei del país on tingués la seva última residència el causant.

Les herències són una matèria judicial complexa, que necessiten un assessorament legal integral per poder cobrir totes les àrees que engloba. Des de Navas & Cusí podem prestar assessorament en totes les àrees ja que les nostres diverses especialitzacions ens permeten ser advocats idonis per als assumptes hereditaris, sense oblidar la capacitat d’actuació transfronterera gràcies al nostre despatx a la capital d’Europa: Brussel·les.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent