Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Inversions i comerç internacional

Direcció de procediment en totes les jurisdiccions, inclosos els processos davant la Comunitat Econòmica Europea i altres òrgans internacionals. Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen:
contacta'ns

Defensa a els processos jurisdiccionals

Navas & Cusí compta amb personal altament qualificat, amb més de 25 anys d’experiència en processos jurisdiccionals.

Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen:

  • Jurisdicció civil
  • Jurisdicció mercantil
  • Jurisdicció penal
  • Jurisdicció contenciosa administrativa
  • Jurisdicció social

Som especialistes en