Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Hipoteques multidivisa

Ens avalen els èxits assolits davant les principals entitats bancàries d’arreu del país (Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell, etc.).
contacta'ns

Assessorament i reclamació per a persones afectades per hipoteques multidivisa

Les hipoteques multidivisas foren un producte financer complex i de risc àmpliament comercialitzat en el nostre país durant l’ època 2006-2008 per les entitats de crèdit, com la millor opció al desmesurat índex de l’Euribor.

Els darrers anys, les hipoteques multidivisas ( formalitzades normalment en iens japonesos o francs suïssos) van arribar a comercialitzar-se amb certa freqüència al nostre país. No obstant, va ser després de l’ensorrament de l’Euro enfront les divises estrangeres ( iens, dòlars i francs suïssos), a partir de l’any 2010 que els consumidors varen adonar-se que no tenien subscrit el producte tan beneficiós que li va aconsellar l’entitat bancària.

Per tant l’Euro es va trobar esfondrat enfront el dòlar i, especialment, enfront el ien, en unes proporcions, a més a més, alarmants.

Hipoteques multidivisas. Problemàtica actual.

Aquest darrer fet ha portat l’impossibilitat del deutor hipotecari d’assolir el pagament periòdic de les quotes hipotecaries, que ha portat al fet de que l’import de crèdit o préstec s’hagi incrementat de forma dràstica degut a les fluctuacions de la moneda.

En els casos en el que el deutor hipotecari ha garantit personalment l’import de crèdit, com passa la majoria de cops, deurà afrontar la possibilitat de que el seu immoble sigui adjudicat a l’entitat pel 60% del valor de taxació, a més de la possibilitat de ser executat hipotecàriament, continuant amb el deute de l’import restant del immoble.

La llei 2/1981 del 25 de març, que regula el mercat hipotecari al nostre país, seu i estableix l’obligació en les entitats financeres d’observar la més absoluta transparència en l’atorgament de crèdits hipotecaris. En el cas de productes complexos com les hipoteques multidivisas, les entitats financeres deuen assegurar-se de que el prestatari hagi comprès en tota la seva extensió el producte y els seus riscos.

En cas contrari, deuran respondre davant els tribunals de la mala praxis envers els seus clients. Ja son centenars les sentències que s’han guanyat en tot el país ( sobretot a Madrid i Barcelona) i que han declarat les nul·litats de les hipoteques multidivisas del préstec.

Afectats per l’hipoteca multidivisa

Els afectats per la hipoteca multidivisa han vist com el deute del seu préstec hipotecari ha incrementat considerablement, d’un dia a l’altre, degut a un factor que ningú al seu dia els va explicar: la fluctuació de la divisa estrangera.

Els canvis de cotització entre les diferents divises han provocat, des de el 2010, perjudicis econòmics a tots aquells afectats per la hipoteca multidivisa, els quals afecten directament a l’estabilitat econòmica del deutor hipotecari.

El primer risc que tenen les multidivisas és l’augment de les quotes periòdiques, les quals han anat augmentant i fluctuant considerablement, minvant les capacitats de pagament als afectats per la hipoteca multidivisa.

A l’anterior hem d’incloure el risc d’augment en el capital pendent. Això és, al llarg dels anys i pel risc de la divisa, el capital pendent no només es veu disminuït, sinó que pot veure’s incrementat. I això és encara més greu si el deutor hipotecat en multidivisa ha exercit la facultat de canviar de divisa durant el préstec.

Aquestes són les conseqüències per els afectats en hipoteca multidivisa.

Sentència Tribunal Suprem 15/11/2017, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea y les seves implicacions per l’hipotecat

Durant anys els jutjats espanyols vénen apreciant i decretant la nul·litat de l’opció multidivisa, opció que es trobava dins del préstec hipotecari. Encara que la nul·litat de les hipoteques multidivisas ja fossi una corrent majoritària en tot el territori nacional, amb la darrera resolució del Tribunal Suprem espanyol i la sentència del Tribunal de Luxemburg, s´ha acabat de ratificar.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va resoldre el 20 de setembre de 2017 una qüestió sobre els préstecs en multidivisa, advertint que es pot declarar la nul·litat de l’opció multidivisa si no ha existit informació transparent d’acord amb la normativa interna i la Directiva de defensa dels consumidors ( 39/13/CE), declarant-la així, una clàusula abusiva.

Seguidament, el Tribunal Suprem ha dictat sentència sobre la hipoteca multidivisa, en la qual, malgrat declara que no es un derivat financer, si pot apreciar-se abusivitat si l’entitat financera no ha actuat amb transparència a l´hora de donar informació al deutor hipotecat.

La conseqüència de la nul·litat per abusivitat es que tots els afectats per hipoteca multidivisa veuran transformat el seu deute en euros, prenent com referència el tipus de L’Euribor.

Incorrecte comercialització de les hipoteques multidivisas. Defensa legal.

Navas & Cusí posa a disposició dels afectats per hipoteca multidivisa un servei especialitzat d’assessorament, representació jurídica i reclamació.

El despatx ha començat les reclamacions financeres en tots aquells casos que està constatant que les entitats no compleixen amb els deures de transparència durant el procés de contractació de la hipoteca amb opció multidivisa, procurant l’absoluta comprensió de l’elevat risc assolit pels hipotecats amb l’objectiu d’aconseguir la nul·litat.

Així doncs, en els casos que hagi existit per l’entitat financera una infracció de la Llei 2/1981 del 25 de març. Navas & Cusí reclama als jutjats y tribunals d’aquest país la conversió del préstec a Euros, així com el càlcul total del préstec, com si aquest hauria estat contractat des d’un principi referenciant L’Euribor.

¿Per què Navas & Cusí?

Navas & Cusí és un despatx amb més de 35 anys d’experiència i més de 470 sentències favorables al món del dret financer y bancari; experiència que ens avala com experts en aquesta matèria.

La publicació del llibre escrit pel soci- director, Juan Ignacio Navas Marqués, amb el títol ¨HIPOTECA MULTIDIVISA¨: com aconseguir la nul·litat parcial del préstec (ed. Aranzadi Thomson Reuters), ens col·loca com experts per poder analitzar la seva situació i oferir-li una solució al problema.

Som especialistes en