Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

 Què és la propietat intel·lectual?

Tot allò que cregui de manera original un autor pertany a la seva propietat intel·lectual. Aquesta la conformen la totalitat dels drets que pertanyen a les creacions originals que s’expressin qualsevol mitjà o suport, ja sigui tangible o intangible, present i conegut o futur i per conèixer. En resum, sota la propietat intel·lectual hi ha qualsevol creació original fruit del treball d’un autor.

La propietat intel·lectual dins de la música

Dins de la música, la propietat intel·lectual protegeix totes les obres originals creades per l’autor a través dels seus composicions, enregistraments o màsters i, a més, reconeix l’autoria del creador mitjançant dos tipus de drets: els drets d’autor i els drets connexos.

Els drets d’autor i els drets connexos

Els drets d’autor a la indústria musical protegeixen la música i la lletra d’una cançó. Correspon únicament al titular autoritzar lús de la seva obra i rebre una compensació econòmica per la concessió de la dita autorització. Són drets que corresponen a qui compon la música i la lletra de les cançons. Per norma general, tenen una durada que cobreix tota la vida de l’autor i els 70 anys després de la mort.

Els drets connexos a la indústria musical protegeixen els drets dels artistes intèrprets. Aquests drets són el control de la reproducció i distribució de les seves actuacions en directe i enregistrades en estudi. Igual que en el cas dels drets d’autor, els artistes intèrprets tenen dret a una compensació econòmica cada cop que la seva música es reprodueix o es distribueix. Aquests drets pertanyen, per tant, als músics i cantants que toquen, canten i graven una cançó; i al segell discogràfic que els té pel que fa als enregistraments o màsters que produeixen, però no pel que fa a les composicions originals.

Tant els drets d’autor com els drets connexos són drets patrimonials, és a dir, són susceptibles de ser transferits a canvi d’una transferència econòmica. L’autor, a més, té un dret moral sobre l’autoria de les seves obres, que no és transferible però sí indemnitzable en el cas de patir un perjudici per part de un 3r.

Figures contractuals dins de la indústria musical: el contracte d’edició musical i el contracte discogràfic.

Els drets editorials a la música són aquells que protegeixen la composició de l’obra musical i pertanyen al seu autor. Per tant, l’autor d’una cançó és el titular dels drets morals i econòmics sobre ella i, com que és un dret patrimonial pot cedir la seva explotació a una editora musical a través d’un contracte d’edició musical.

Els drets fonogràfics a la música són aquells que protegeixen els enregistraments o màsters de les cançons. Per tal que un segell discogràfic pugui gravar una peça musical, haureu d’haver obtingut de l’autor o la seva editorial una cessió o llicència de l’obra mitjançant el contracte discogràfic. S’hi regula la distribució dels rendiments econòmics que produeixi la distribució d’un enregistrament, tenint en compte els esforços econòmics realitzats pel segell discogràfic en l’enregistrament i la distribució ja sigui a nivell nacional o internacional. El segell discogràfic podrà contractar qui consideri per fer la reproducció de l’obra original, que pot ser el mateix autor o un altre cantant/intèrpret.

Tipus de llicències musicals concedides per l’autor

Com que la reproducció d’una obra musical original es pot donar en múltiples àmbits, les llicències musicals són molt diverses:

– Llicència de reproducció (discos): Autoritzen l’enregistrament de l’obra musical en un suport físic per a la seva reproducció i elaboració de còpies de venda al públic.

– Llicència d’impressió (partitures): Autoritzen la realització de còpies impreses de les partitures d’una composició musical per a la venda al públic.

– Llicència de sincronització (pel·lícules i publicitat): Autoritzen la utilització d’una cançó en una gravació audiovisual com una pel·lícula o un anunci publicitari.

– Llicència de comunicació pública (ràdio i televisió): S’autoritza que un grup determinat de persones tingui accés a l’obra musical mitjançant la seva exposició en un mitjà de difusió pública. /p>

– Llicència de distribució (streaming): Actualment és la distribució digital la més comuna al món i es realitza a través de mitjans digitals com Spotify.

 Distribució de les obres musicals a través de plataformes digitals com Spotify, Apple Music, Youtube Music, etc.

Els avantatges principals que ofereixen als autors són 2:

– Distribució a nivell mundial mitjançant descàrregues en dispositius. El nombre de descàrregues que poden fer els usuaris d’aquestes plataformes digitals són molt més nombroses que les que pot fer un segell discogràfic tradicional amb reproduccions en suport físic.

– Lluita contra la pirateria: La mida i els mitjans econòmics i legals d’aquestes plataformes els permeten emprar mètodes eficaços contra les reproduccions il·legals de les obres la llicència de distribució de les quals tenen concedida pels autors originals.

Protegeix els teus drets musicals amb Navas & Cusí

Si necessites assessorament especialitzat per protegir els drets de les teves creacions musicals, Navas&Cusí t’ofereix un equip de advocat especialista en propietat intel·lectual que us ajudarà a salvaguardar els vostres interessos. No dubtis en contactar-nos per obtenir la millor assessoria en la gestió i la defensa dels teus drets intel·lectuals en l’àmbit musical. Confia en nosaltres per assegurar que el teu talent i esforç siguin degudament reconeguts i protegits.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent