Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Un dels mitjans d‟estalvi id‟inversió per a les economies particulars és la inversió immobiliària. Actualment, les operacions més comunes per emprendre inversions en aquest sector són la compravenda ja sigui sobre pla, nova o de segona mà, lloguer de propietats immobiliàries en totes les seves modalitats (de temporada, de vacances, turístic i amb opció de compra) i promoció immobiliària ja sigui mitjançant l’autopromoció, mitjançant promotora o mitjançant una cooperativa d’habitatge.

Assessorament en operacions de compravenda

La compravenda de finques urbanes o rústiques és una de les operacions immobiliàries més comunes que poden requerir assessorar un expert jurídic. Dins d’elles, la compravenda sobre pla és molt utilitzada avui dia pels particulars atès que comporta una sèrie d’avantatges respecte a la compra d’habitatge nou o de 2a mà, però també riscos. En no estar construïdes i fomentar-ne l’execució mitjançant el lliurament de fons a la promotora, es pot obtenir un estalvi de fins a un 35% respecte a les altres opcions esmentades i uns còmodes pagaments mensuals que no requeriran l’obtenció d’un finançament bancari. Igualment, com que no estan construïdes les finques, es pot intervenir activament en els acabats, en la distribució i dotar l’habitatge de la singularitat desitjada. Finalment, com a avantatge és que aquest tipus d’habitatge se sol edificar en zones noves de les grans ciutats, amb grans dotacions públiques i excel·lents zones comunes. Un assessor jurídic expert a l’àrea immobiliària haurà d’analitzar les possibilitats de desistiment del contracte en cas d’un canvi de circumstàncies imprevistes en el moment de la contractació, l’existència d’una assegurança de caució per les quantitats lliurades (import i beneficiari) i de la possible resolució contractual per incompliment greu de la venedora (lliurament amb retard invalidant del contracte o amb una memòria de qualitats diferent).

En el cas de la compravenda d’immobles ja construïts, ja siguin nous o de 2a mà, l’assessorament immobiliari anirà dirigit a evitar els riscos per al client: (i) risc a la compravenda d’un cos cert , obtenint i contrastant la informació registral i cadastral de la finca objecte de la compravenda; (ii) risc d’assumpció de deutes, en cas d’existència de deutes amb la comunitat de propietaris o amb l’ajuntament (IBI), quedaran associats a la finca i podrien ser reclamats als nous propietaris i; (iii) risc d’incompliment de promesa de venda, ja que normalment cal que el professional s’ocupi de la redacció o la revisió d’un contracte d’arres previ a l’escripturació de la compravenda.

Assessorament en operacions de lloguer

Actualment hi ha multitud de modalitats de lloguer de finques que requereixen la intervenció d’un advocat expert immobiliari per a la redacció o la revisió. Exemples d’aquest tipus de contractes serien:

  • Contracte de lloguer d’habitatge habitual. És el més comú al mercat. Perquè un habitatge tingui aquest caràcter, l’inquilí ha d’haver-hi residit els dos últims anys o demostrar que s’hi ha residit la major part de l’últim any. La durada pot ser de fins a 5 anys prorrogables per períodes de fins a 3 més si les dues parts així ho acorden.
  • Contracte de lloguer comercial. Solen incloure la llicència d’activitat del local i la necessitat de compliment amb la normativa local quant a aquesta.
  • Contracte de lloguer per renda antiga. Cada cop menys comuns però que segueixen existint a Espanya. Tenen aspectes especials quant a la resolució, actualització de renda, pròrroga i transmissió.
  • Contractes de lloguer de temporada. No és residència habitual de l’inquilí i acostumen a tenir una durada inferior a l’any. No meriten IVA i es poden prorrogar lliurement per anuència d’ambdues parts (solen ser per a estudiants o residents temporals en una localitat per motius de treball).
  • Contractes de lloguer turístic. La finca ha de gaudir de llicència i han de tenir obligatòriament una durada inferior al mes. Solen oferir serveis propis de l’activitat hotelera com a servei de restaurant i de neteja de l’habitatge.
  • Contracte de lloguer d’habitacions. Requereix que el propietari comparteixi habitatge amb l’inquilí i al contracte es determini quin és l’espai a ocupar privativament per cadascun i quin és comú per a tots dos (saló, cuina, etc.).
  • Contracte de lloguer amb opció de compra. En aquest cas, es concedeix l’opció a l’inquilí de poder aplicar les quantitats abonades en concepte de renda per descomptar-les del preu fi
Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent