Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Desafortunadament, al llarg de la nostra vida són molts els problemes que poden portar-nos a acabar immersos en un procés judicial, ja sigui com a demandat, com a demandant, o com a testimoni d’algun fet o succés amb conseqüències jurídiques, per això resulta interessant tenir un coneixement general de com funciona el procés civil, fent especial esment a la demanda i els seus tràmits posteriors.

La demanda

És l’acte processal que inicia el procés, la demanda és l’escrit en què detallen les dades de la persona que interposa l’acció, així com la persona contra la qual es dirigeix. També ha de recollir-se l’acció que s’exercita juntament amb la jurisprudència que secundi aquesta petició podent ser aquesta de caràcter constitutiu, declaratiu o de condemna.

La contestació

És el document mitjançant el qual el demandant es defensa de l’acció exercitada en contra seva, en la majoria de casos fent al·lusió a les excepcions processals, sent aquestes el mitjà de defensa que la Llei concedeix al demandant i que tenen per objecte que el procediment s’extingeixi, o que el pronunciament continuï amb sentència desestimatòria per a l’actora.

L’audiència prèvia

Es tracta d’una vista en la qual les parts té la possibilitat d’aportar documentació posterior a la demanda i a la contestació, així com proposar la prova (interrogatori de part, testimonis, perits),decidint el jutge sobre la seva admissió. En ella també es fixen els fets sobre els quals se substanciarà el pronunciament i la data per a per a la celebració del judici.

El judici

És la vista en la qual es practica la prova proposada, i es procedeix a l’interrogatori de totes les parts que hagin estat anomenades, sobre la base de l’admès pel Tribunal, en l’audiència prèvia. Després de les declaracions, els advocats fan les seves conclusions.

La sentència

És la resolució emesa pel jutge que posa fi al procés, la mateixa ha de ser motivada i respondre als fets controvertits proposats per les parts, basant-se en la prova practicada i en la jurisprudència. La sentència farà esment a la imposició de les costes i podrà ser recorreguda en segona instància.

 

A Navas & Cusí com a advocats especialistes en Dret Civil l’ajudem i aconsellem personalment durant tot el procés de la demanda. Pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant el formulari de contacte o telefonant al 915 76 11 50 o al 93 487 97 11.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent