Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

L’increment dels vincles comercials internacionals ha provocat un augment en els incidents d’incompliment de contractes entre empreses de diferents països. És essencial comprendre els procediments legals rellevants per cercar solucions quan sorgeix un conflicte amb una empresa estrangera a causa de l’incompliment d’un contracte. Per demanar a una empresa estrangera per incompliment de contracte cal tenir molt en compte tota la normativa Internacional, posant especial atenció en el marc legal que ofereix el Reglament Europeu Brussel·les I i el Reglament Roma I.

El Reglament Europeu Brussel·les I: Jurisdicció i Reconeixement de Decisions Judicials

El Reglament (UE) Núm. 1215/2012, conegut com a Reglament Brussel·les I, estableix les normes sobre competència judicial i el reconeixement i execució de decisions judicials en assumptes civils i comercials dins de la Unió Europea (UE). Aquest reglament aborda una qüestió clau, que és la determinació de quin tribunal té competència per resoldre un cas en què estan involucrades parts de diferents Estats membres de la UE.

En demandar una empresa estrangera per incompliment contractual sota el Reglament Brussel·les I, és molt important verificar si hi ha alguna disposició específica que estableixi la jurisdicció d’un tribunal en particular. Per exemple, si hi ha una clàusula d’elecció de tribunal al contracte, aquesta clàusula pot ser obligatòria i determinar quin tribunal té competència per resoldre qualsevol disputa sorgida del contracte.

En absència d’una clàusula d’elecció de tribunal al contracte, el Reglament Brussel·les I proporciona pautes per determinar la jurisdicció. Normalment, una empresa pot ser demandada a l’Estat membre on es troba el seu domicili oa l’Estat membre on es va complir o s’havia de complir l’obligació.

 

El Reglament Roma I: Normativa que regeix els contractes.

En situacions transfrontereres dins de la UE, el Reglament Roma I – també conegut com a Reglament (CE) Núm. 593/2008 – aborda la llei aplicable als contractes. Aquest reglament proporciona un marc per determinar la llei que regirà un contracte en particular.

El Reglament Roma I estableix que, en demandar una empresa estrangera per incompliment contractual, si no hi ha elecció expressa de llei per les parts, el contracte estarà subjecte a la legislació del país amb el qual tingui més relacions. Això pot ser el país on té la seu l’empresa, el país on es va realitzar l’execució principal del contracte, o qualsevol altre país que tingui una connexió significativa amb el contracte.

 

Execució de Decisions Judicials i Procediments Legals

Després d’haver establert la jurisdicció i la llei aplicable al contracte, el demandant està facultat per iniciar els procediments legals corresponents davant del tribunal pertinent. És crucial considerar que en demandar una empresa estrangera poden sorgir complicacions addicionals a causa de les disparitats entre sistemes legals i processos judicials de diferents països.

A més, executar la decisió judicial al país on hi ha els actius de l’empresa estrangera podria ser necessari si s’aconsegueix una sentència favorable. El Reglament Brussel·les I simplifica l’execució de decisions judicials dins de la UE, encara que es poden requerir procediments addicionals segons tractats internacionals o lleis nacionals per a la seva consecució.

En definitiva, demanar a una companyia estrangera per incompliment de contracte pot resultar en un procés complicat que implica aspectes legals tant a nivell nacional com internacional

L’elecció adequada d’un advocat internacional és clau en enfrontar conflictes contractuals en aquest àmbit. Navas&Cusí es distingeix pel seu equip d’ advocats especialitzats en Dret Internacional i Dret Europeu , que estan preparats per assistir-hi davant de qualsevol desafiament legal. Amb la nostra assessoria, la vostra empresa obtindrà la protecció i l’assessorament necessari per assegurar l’èxit en el complex escenari legal global. Confieu en la nostra experiència per guiar els seus passos en el dret internacional.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior