Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

L’Administració ha vingut denegant la possibilitat de modificar la base imposable de l’IVA en els casos d’impagament quan el proveïdor requereix el cobrament mitjançant acta de remissió de correu.

L’IVA pagat dels crèdits no cobrats es pot recuperar

La llei permet als contribuents que no hagin cobrat les seves factures dels seus clients en el termini d’un any, o de 6 mesos per a petites empreses, puguin recuperar l’IVA repercutit i pagat a Hisenda. No obstant això, la norma requereix que s’hagin complert una sèrie de requisits formals entre els quals es troba que el proveïdor hagi instat el cobrament del deute impagat mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial.

Quant al requeriment notarial, fins a aquesta setmana, era criteri de l’Administració que s’havien de complir una sèrie de requisits formals, que nosaltres considerem excessius, entre altres motius perquè la normativa reguladora de l’IVA no l’exigeix. Entre ells, el que quan s’opta per reclamar el deute mitjançant requeriment notarial, només seria vàlid si el requeriment té per objecte instar el requerit perquè adopti una determinada conducta. Pel que l’Administració entén que, no són vàlides a aquest efecte altres procediments amb finalitats requisitoris com ara el d’actes de remissió de documents.

El Tribunal Suprem facilita la recuperació de l’IVA pagat pel contribuent a Hisenda si ni aquest IVA ni el crèdit no ha estat pagat el client

No obstant això, el Tribunal Suprem acaba de dictar una sentència on s’imposa el sentit comú. En aquesta, es fixa que el criteri mantingut per l’Administració, no és ni molt menys el correcte i, per tant, perquè es tingui per compliment aquest requisit, no es pot acceptar solament una forma concreta de requeriment notarial, no podent haver-hi una fórmula especial que singularitzi unes classes d’actes notarials en detriment d’unes altres.

Els requisits formals excessius menyscaben la neutralitat de l’IVA

A més, el Tribunal recalca que el principi de neutralitat que té l’IVA es veu menyscabat quan es produeix una imposició de requisits formals excessiu com ara est. A més el Tribunal Suprem sentència amb rotunditat que el contribuent no ha de ser el que hagués de suportar la càrrega de la prova, sinó que aquesta labor li correspon a l’Administració per a, d’aquesta manera, poder motivar la denegació al contribuent la recuperació de les quotes d’IVA no cobrades.

A Navas & Cusí som advocats especialistes en dret financer i tributari. Per tant, en cas que vostè tingui o hagi tingut crèdits no cobrats als seus clients i hagi pagat l’IVA sense haver-lo cobrat, els recomanem que es posi en contacte amb nosaltres perquè puguem analitzar el seu cas i poder ajudar-lo a recuperar l’IVA pagat.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent