Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

La successió d‟una empresa familiar és un procés que pot definir el futur de la família, i també de la companyia. Després d’anys d’experiència, recollim aquí alguns dels dubtes i desafiaments més comuns que enfronten els fundadors o propietaris en considerar la transició del seu negoci a la generació següent, especialment quan hi ha fills involucrats en la companyia en diferents graus de compromís i capacitat.

Desafiaments comuns a la successió d’empreses familiars

– Com es reparteixen els beneficis de la societat si hi ha fills que treballen, especialment a diferents ritmes: Quan hi ha diversos fills treballant a l’empresa, sol sorgir la preocupació sobre com repartir equitativament les participacions i també els seus ingressos. Aquesta situació es complica quan un dels fills es destaca com la “locomotora” del negoci, mentre que altres tenen un rol menys protagonista. És clar que un sistema de “cafè per a tots” no serveix, ja que generarà una sensació de manca de reconeixement a l’empenta . Per això es poden establir models de retribució flexible en forma de salari, o unes participacions amb dividend preferencial.

– Desig de retir parcial del fundador: Molts propietaris es volen jubilar i transferir les accions als seus fills, però sense desvincular-se completament de la presa de decisions. De vegades aquesta decisió és deguda als requisits fiscals que estableix la legislació fiscal per a les donacions en determinades comunitats autònomes. Per això, s’ha de dissenyar un sistema en què el propietari doni les participacions i no hagi de renunciar completament al control de la companyia però sí a la funció executiva.

A la nostra experiència assessorant en la successió d’empreses familiars, hem implementat mecanismes efectius per abordar els desafiaments. De fet, un dels nostres objectius a la successió familiar és vetllar per l’harmonia familiar.

1. Donació de participacions amb usdefruit:

El propietari dóna participacions als seus fills, però aquests s’obliguen a donar-li un usdefruit perquè mantingui els drets de vot i econòmics. Això vol dir que els fills es converteixen en propietaris legals de les accions, però el fundador manté el control sobre les decisions importants i els beneficis econòmics; això és una solució molt positiva quan la fiscalitat és un element rellevant.

L’usdefruit permet una transició ordenada i gradual del control de l’empresa, assegurant que el fundador pugui continuar prenent decisions mentre els fills s’adapten a les noves responsabilitats.

2. Creació de noves accions especials

Si el que voleu és donar i evitar l’usdefruit, es pot crear una sèrie especial d’accions que atorga al fundador la majoria dels drets de vot. Aquestes accions especials poden tenir drets de vot superior a una acció igual a un vot.

Amb això, el fundador manté un control significatiu sobre l’empresa sense necessitat de tenir la resta d’accions. Fiscalment té beneficis ja que es poden valorar a un cost menor.

3. Accions especials per al membre treballador que empeny la companyia:

De vegades, per raó d’expertise o capacitat de lliurament es desitja que un fill en particular prengui la majoria de les decisions, per a aquest cas es poden emetre accions específiques que li atorguin un dret de vot més gran. Per exemple, aquestes accions podrien permetre prendre decisions operatives diàries mentre que les decisions estratègiques i de gran impacte requereixen l’aprovació de la junta al complet. Amb aquestes accions específiques, també es pot aconseguir una retribució especial per al membre que més treballi, donant accions amb benefici preferent.

Cada cas de successió d’empresa familiar és diferent, però és important tenir eines suficients per aconseguir acomodar al màxim les posicions de cada membre familiar dins l’esperit integrador de les decisions del fundador.

La nostra experiència en aquestes operacions ajuden a assegurar una transició amb la definició necessària, analitzant l’operació de manera holística, valorant tots els components (humans, mercantils, fiscals, etc.)

Si necessites assessorament en la successió de la teva empresa familiar, a Navas&Cusí comptem amb una àmplia experiència a l’àrea. Contacta amb un advocat societari per assegurar una transició exitosa i harmoniosa.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent