Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

El trànsit de comerç internacional comporta la contractació entre entitats i particulars distribuïts per tot el globus. Aquestes relacions comercials estan sotmeses a un nombre més gran d’adversitats que poden complicar el compliment per a cadascuna de les parts. Les recessions econòmiques, la crisi del COVID i altres factors polítics poden frustrar nombroses operacions internacionals.

Les disputes transfrontereres poden ser un autèntic laberint de possibilitats: en quin estat he de demanar?, davant quin òrgan, tall o jutjat?, quina és la llei aplicable?; i, en cas que em demanin, com sé que el fòrum triat per l’altra part és adequat?

Per això, per evitar dilacions processals innecessàries, és habitual i, sovint, convenient, pactar per endavant aquestes qüestions amb l’altra part.

L’arbitratge és un mitjà alternatiu de resolució de conflictes (Alternative Dispute Resolution —ADR—). Consisteix que les parts sotmeten la decisió sobre les seves desavinences davant d’un tribunal arbitral, en lloc d’anar als òrgans judicials tradicionals. Normalment, s’indicarà al contracte que fixa les condicions de l’operació. Aquesta clàusula arbitral és un acord accessori pel qual les parts se sotmeten a la jurisdicció dun tribunal arbitral perquè decideixi sobre els conflictes que puguin derivar del contracte. Si hi ha una clàusula arbitral —o, fins i tot, si es pacta posteriorment, quan es desencadeni al conflicte—, s’eviten demores i disputes sobre quin és el fòrum competent per enjudiciar els fets.

Aspectes de l’arbitratge

Podem identificar més beneficis intrínsecs a l’arbitratge:

  • Velocitat. La celeritat en la tramitació de les disputes per mitjà de larbitratge és indubtable. Com és prou conegut, la saturació dels sistemes judicials retarda les sentències. El temps invertit és una virtut important de l’arbitratge que les parts hauran de valorar.
  • Impossibilitat de recurs. S’evita el perllongament interminable de recursos de les sentències. El laude, o decisió dels àrbitres, llevat de pacte en contra, no pot ser recorregut. Es pot sol·licitar l’anul·lació del laude en supòsits molt concrets. La jurisprudència és tendent a limitar aquests supòsits i aplicar-los en supòsits molt qualificats.
  • Coneixement expert del tribunal. Les parts podran (i) triar els àrbitres o bé, (ii) delegar aquesta decisió a una institució arbitral. En qualsevol cas, és una manera dassegurar-se del coneixement expert del tercer que decidirà sobre lassumpte.
  • Adaptabilitat del procediment. La flexibilitat perquè les parts pactin terminis, número i data de les actuacions optimitza l’organització al voltant de la resolució del conflicte.
  • Confidencialitat. A l’arbitratge, el principi de confidencialitat desplaça la publicitat general de la jurisdicció estatal. No hi pot haver tercers observadors.

Panorama internacional

Hi ha nombroses institucions arbitrals internacionals que gaudeixen de gran prestigi. Per exemple, la Cambra de Comerç Internacional (CCI), el Centre Internacional d’Arbitratge de Madrid (CIAM) o el Centre Internacional d’Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI per a arbitratge d’inversions). A nivell domèstic, en tenim algunes com la Cort d’Arbitratge de Madrid (CAM) o la Cort Civil i Mercantil d’Arbitratge (CIMA); que també coneixen assumptes de caràcter internacional.

Per assegurar la resolució efectiva de disputes al comerç internacional, és fonamental comptar amb experts en arbitratge. A Navas & Cusí, els nostres Advocats Especialistes en Arbitratge i Litigació Internacional ofereixen una guia professional per enfrontar aquestes complexitats legals. No dubteu a contactar-nos per a una assessoria personalitzada i adequada a les vostres necessitats comercials.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent