Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Advocats especialistes en usdefruits

Ajudem i assessorem l’usufructuari a exercir els seus drets
Contáctenos

Què és l'Usdefruit

L'usdefruit és una figura jurídica que consisteix en el dret a gaudir dels béns aliens amb l'obligació de conservar la seva forma i substància, tret que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa”. Així ve definit a l'article 467 del Codi civil. En altres paraules, la propietat d'un bé l'ostentarà una persona, però el dret d'“usar” i “gaudir” d'aquest bé recaurà sobre una altra. Aquesta segona és la que tindrà el dret d'usdefruit (dret a fer servir i gaudir d'un bé aliè).

Quines són les seves característiques

És un dret . L’usufructuari no és propietari del bé en qüestió; per tant, el primer que hem de tenir en compte és que es tracta d’un dret.

És temporal . L’usufructuari té un dret d’usdefruit que sempre serà temporal. No obstant això, el termini tant pot ser de per exemple d’1, 5 o 25 anys i fins i tot es pot constituir un usdefruit vitalici, però MAI indefinit.

És un dret complet . És a dir, l’usufructuari tindrà dret a fer servir i gaudir tot el bé en conjunt, amb les coses accessòries i tenir dret als seus fruits. És a dir, si ets usufructuari d’un pis, podries, per exemple, llogar-lo i quedar-te les rendes que vagi generant, però això sí, hauràs de mantenir l’immoble amb les despeses que comporti perquè no es deteriori.

L’usdefruit pot ser legal . Per exemple, en el cas d’una vídua que, per llei, té dret a rebre com a legítima determinats usdefruits a l’herència del seu difunt marit.

També pot ser voluntari . Quan dues persones decideixen constituir-ho voluntàriament. Per exemple, comprar una casa que vols que sigui per als teus pares i tu et reserves la propietat, però els atorgues a ells l’usdefruit de la mateixa. Un altre exemple seria el pare que en morir deixa l’usdefruit d’un pis a un altre familiar, però la propietat vol que sigui per al seu fill.

Per acabar, tenir en compte que l’usdefruit pot ser de coses materials (un immoble, un cotxe…) o de drets.

Perquè cal un advocat

Cal estar degudament assessorat atesa la multiplicitat d’usdefruits que poden existir i les diferents maneres de constituir-los.

En el cas de la pèrdua d’un familiar has de saber que potser tens dret a l’usdefruit de determinats béns o drets, o que el difunt hagi deixat algun bé immoble en usdefruit a algun ésser estimat.

Per això, és essencial assessorar-se degudament dels drets i les obligacions que això pot suposar abans d’acceptar l’herència.

De la mateixa manera, si en una determinada operació (ja sigui mercantil, entre particulars) estàs pensant a constituir en un contracte un usdefruit sobre un bé o un dret, és molt important assessorar-se degudament per detallar totes les condicions al contracte i evitar problemes en un futur.

Donada la varietat d’usdefruits, maneres de constituir-se i la tipologia de béns i drets sobre els quals pot recaure, fa que en cada cas hi hagi moltes qüestions a tenir en compte pel que és altament recomanable assessorar-se degudament tant per constituir-lo sense errors, com si ets beneficiari.

Per exemple, imaginem dos amics. Al primer li van bé les coses i vol donar un cop de mà al segon que està passant uns moments difícils. Així que ho parlen entre ells i decideixen que li deixarà un pis en usdefruit per cinc anys. Redacten un contracte per constituir-lo i creuen haver fet les coses correctament.

Doncs bé, si en la constitució d’un usdefruit no s’especifica i determina de manera clara un límit temporal en aquest cas de cinc anys, aquest serà per llei vitalici de manera que l’usufructuari podria estar tota la vida gaudint d’aquest immoble sense que propietari pogués fer res al respecte.

Com aquest, hi pot haver multitud de detalls que passem per alt quan estem en una relació de confiança amb el nostre interlocutor o per simple desconeixement de la matèria, i alguns errors per simples que semblin, poden tenir conseqüències importants com a l’exemple esmentat.

Si et trobes en una situació relacionada amb un dret d’usdefruit i tens dubtes sobre això, no dubtis a contactar-nos.

Des de Navas & Cusí disposem d´un departament especialitzat en dret civil i drets reals. Podeu trucar-nos sense cap mena de compromís i els nostres especialistes us oferiran l’assessorament i suport que pugueu necessitar.