Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

Com pot protegir-se un nus propietari?

L’usdefruit i el nus propietari són figures peculiars, ja que en elles el que gaudeix el bé no és el propietari, sinó un tercer, i el propietari no pot defensar el bé; a més que l’usdefruit té un valor i l’usufructuari ha de pagar fiscalment per aquest.

Atesa la peculiar naturalesa de l’usdefruit en una ocasió un client ens va plantejar el seu problema.

Quin és el problema?

El client era el nus propietari d’un pis que havia rebut per herència, i el mateix va decidir deixar-li en usdefruit aquesta habitatge a un familiar (el qual tenia menys de 50 anys, per tant, li quedaven uns 30 anys d’usdefruit aproximadament, recordem que una manera d’extingir-se és la mort) que tenia alguns deutes i no disposava de cap bé per a saldar les mateixes.

Aquest familiar havia estat informat que si no escometia el pagament no quedaria cap altra opció que interposar una demanda i executar l’usdefruit en tenir un valor econòmic. Davant aquesta situació el nus propietari es va preocupar ja que el residia en la finca que anava a ser subhastada i no tenia capacitat ni intenció de pagar el deute. Per tant, si s’executés l’usdefruit el nus propietari es quedaria sense lloc on viure ja que el que comprés l’usdefruit li donaria algun ús.

Va ser en aquest moment en el qual va venir a realitzar-nos la consulta i a preguntar-nos que podíem fer, ja que tots els lletrats amb els quals parlava no havien estat capaços de donar una solució a l’assumpte; excepte alguna digna de frau processal.

Una vegada ens va comunicar el problema es va haver d’investigar de manera intensa tant el codi civil, com la Llei d’Enjudiciament Processal, així com un estudi profund de tota la doctrina i jurisprudència.

Quines són les possibles solucions?

Davant un cas com aquest, i per molt que se sol·liciti, el deute existeix i el deutor ha de respondre davant ella, però no pot ser que un tercer de bona fe com és el nus propietari hagi de respondre davant ella. No obstant això, el creditor també ha de veure satisfet els seus interessos, així que l’única opció existent en aquest cas era la següent:

L’execució i subhasta s’anava a dur a terme si o si, però s’havia de procurar per tots els mitjans que el nus propietari no perdés la casa. Davant aquest escenari l’opció mes lògica per a totes les parts no era altra que la següent.

En el moment de subhastar-se l’usdefruit s’entén que la subhasta quedaria deserta per la dificultat que algun tercer volgués adquirir el mateix, per tant l’executant tindria el dret a adjudicar-se la rematada pel 50% del valor (així ho indica la Llei d’Enjudiciament Civil). Aquest és el moment en el qual sorgeix l’oportunitat per al nus propietari de recuperar la propietat i evitar que se li adjudiqui un altre.

En cas d’alienació de l’usdefruit, el nus propietari té dret d’adquisició preferent, la qual cosa consisteix en el fet que el nus propietari pot adjudicar-se l’usdefruit si iguala l’oferta que aquesta realitzant el possible comprador. Per tant, el nus propietari en el moment de l’adjudicació pot adjudicar-se l’usdefruit pel valor del 50% del mateix gràcies al seu dret d’adquisició preferent.

Solució

Atenent a l’anterior no existeix manera cap d’eliminar el deute, però si que podem evitar que el nus propietari perdi la seva propietat, encara que hagi d’assumir un cost per protegir el bé. Així que l’opció en aquest cas seria esperar a l’adjudicació del bé per a aplicar el dret d’adquisició preferent del nus propietari i comprar el dret amb el mínim cost.

L’equip d’advocats especialistes en dret processal civil de Navas & Cusí Advocats compta amb l’experiència necessària per a executar un usdefruit, si és afectat per un cas similar no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres emplenant el formulari de contacte o telefonant al 915 76 11 50.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent