Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

El 10 de març de 2022 passat, la Direcció General de Tributs, que depèn de l’Administració Estatal de l’Agència Tributària, va emetre una consulta vinculant sobre el tractament a l’IVA en la venda de NFT per part d’un empresari o professional. 

En aquesta consulta es planteja la qüestió de com tributa la venda d’aquests NFTs a l’IVA, sobretot quan hi ha una incertesa total d’on es troben establerts els seus clients, en no poder identificar-los el creador de NFTs. 

La venda de NFT per un empresari o professional són operacions subjectes i no exemptes d’IVA 

En aquest sentit, la Direcció General de Tributs aclareix que la venda de NFTs no pot tenir el mateix tractament a efectes de l’IVA que la venda de criptomonedes, per la qual cosa es tractaria d’operacions subjectes i no exemptes. 

 

 

La venda de NFT té el tractament a efectes de l’IVA de serveis prestats per via electrònica, que tributen al 21% 

Igualment recalca que no són fitxers personalitzats, però si de béns digitals únics i originals i que el que es transmet en aquesta venda és el certificat digital d’autenticitat que representa l’NFT. Per això la Direcció General de Tributs interpreta que als efectes de l’IVA aquests serveis tenen la consideració de serveis prestats per via electrònica, i aquesta operació no és considerada com a lliurament de béns. 

Així mateix, aclareix que en el supòsit en què el creador de NFTs ven de manera directa a través d’una plataforma digital descentralitzada, hi ha una relació directa entre el venedor i el comprador, per la qual cosa aquesta operació s’ha de facturar pel creador de l’NFT directament i no per la plataforma digital a través de la qual es fa la compra venda. 

 

Localització de les vendes de NFT a l’IVA

D’altra banda, s’aborda la qüestió del lloc de realització dels serveis prestats de manera electrònica, on entén que, quedaran subjectes a IVA Español aquells serveis venuts a clients establerts al territori d’aplicació de l’impost (Espanya exclòs Ceuta, Melilla i Illes) Canàries), així com per a aquelles vendes realitzades a la Unió Europea sempre que aquestes no superin el llindar de 10.000 euros anuals. 

En cas contrari, si se supera aquest límit, aquestes vendes realitzades a tercers països de la Unió Europea, quedaran subjectes a tributació en aquests països, i que per a això es podrà optar per aplicar un règim especial de Mini finestreta Única, que permet un estalvi de gestió administrativa per pagar l’IVA a cada tercer país europeu. Tot i això, deixa oberta la porta a l’aplicació de la regla de localització de l’IVA d’ús efectiu del servei prestat, comunament denominada de tancament, que sol resultar un autèntic caix de sastre, més encara en aquest tipus de serveis. 

Finalment, s’aborda la problemàtica habitual que els creadors de NFT no saben on resideixen els seus clients, cosa que pot suposar un gran problema ja que, si resideixen fora de la Unió Europea, aquests serveis poden quedar exempts d’IVA. Això no obstant, la Direcció General de Tributs simplement es dedica a portar a col·lació alguns articles del Reglament d’Execució 282/2011 sobre l’IVA, i no realitza una interpretació d’aquests articles, que no es troben adaptats al cas concret dels creadors de NFTs.

 

A Navas Cusi Advocats som conscients de l’impacte dels NFT a la nostra societat i del valor que generen, i oferim, mitjançant el nostre equip especialitzat en noves tecnologies, un assessorament fiscal sobre la compra i venda de NFT d’acord amb la legalitat vigent.

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent