Blogosfera Navas & Cusí

El nostre bufet d'advocats Navas & Cusí amb seus a Madrid i Barcelona té caràcter multidisciplinari i amb una vocació internacional (seu a Brussel·les), està especialitzat en dret bancari, financer i mercantil.
Contacta amb nosaltres
Per garantir la qualitat i l'atenció personalitzada, atendrem amb cita prèvia presencial o videoconferència. No treballem a resultats.

DAC7 és el terme que es dóna a la Directiva de la UE sobre cooperació administrativa a l’àmbit de la tributació. A més d‟imposar requisits als operadors de plataformes digitals, aquesta directiva introdueix un intercanvi d‟informació entre les autoritats fiscals de la UE sobre els ingressos generats a través de plataformes digitals.

Aquesta obligació consisteix per als operadors de plataforma a recopilar, verificar i informar respecte als venedors que hagin realitzat activitats rellevants a través de les seves plataformes. A més, s’hi inclou un marc legal per habilitar auditories conjuntes, on dos o més països duen a terme una auditoria única. En aquest article repassem aquesta Directiva.

Què es considera una plataforma?

Una plataforma és qualsevol programari, lloc web o aplicacions (incloent-hi aplicacions mòbils) accessibles pels usuaris i que permeten als venedors connectar-se amb altres usuaris amb el propòsit de dur a terme una activitat rellevant. Les plataformes que faciliten el lloguer de béns immobles, la venda de béns, la prestació de serveis professionals i els serveis de transport han d’informar sobre els venedors.

Recull d’informació

Els operadors de plataformes digitals han de recopilar la informació següent, de manera no exhaustiva, dels venedors que utilitzin les seves plataformes. La informació següent s’aplica tant a entitats jurídiques com a persones físiques:

  • Nom legal
  • Adreça principal
  • NIF
  • Número d’identificació fiscal d’aquest venedor
  • Número de registre mercantil (només per a entitats jurídiques)
  • L´existència de qualsevol establiment permanent

Qui és un venedor?

Un “venedor reportable” es tracta d’un venedor (és a dir, un usuari de plataforma, ja sigui una persona física o una entitat, que està registrat a la plataforma i realitza una activitat rellevant) resident a un Estat membre o que lloga béns immobles que es troben en un Estat membre.

S’exclou d’informar en relació amb certs venedors, quan aquests siguin:

§ Una entitat governamental;

§ Una entitat les accions de la qual es negociïn regularment en un mercat de valors;

§ Una entitat per a la qual l’operador de la plataforma ha facilitat més de 2.000 activitats rellevants mitjançant el lloguer de béns immobles

Quan cal informar?

Un operador de plataforma està subjecte a les obligacions d’informar quan és resident a efectes fiscals en un Estat membre, o té la direcció o compta amb un establiment permanent en un Estat membre.

Tot i que un operador de plataforma no compleixi els criteris esmentats, l’operador ha d’informar si el venedor és resident en un Estat membre, o si l’activitat rellevant implica el lloguer de béns immobles que es trobin en un Estat membre.

Què es considera una activitat rellevant?

Els operadors de plataformes només tenen l’obligació d’informar si la plataforma és utilitzada per venedors per tal de dur a terme una activitat rellevant, la qual es considera:

  • lloguer de béns immobles;
  • serveis personals;
  • venda de béns;
  • lloguer de qualsevol mitjà de transport.

Les activitats realitzades per un venedor que actua com a empleat de loperador de la plataforma o duna entitat relacionada amb loperador de la plataforma queden excloses.

Requisits d’informes

La Directiva estableix un requisit a la plataforma d’informar anualment, amb data límit el 31 de gener de l’any següent a l’any en què s’identifica un venedor com a reportable. Els operadors de plataformes que siguin residents fiscals a un Estat membre de la UE han de presentar l’informe davant de l’autoritat fiscal d’aquest Estat. Si un operador és resident en diversos estats, heu de triar un d’aquests estats membres.

Els operadors han d’informar de si l’activitat reportable involucrada és o no de tipus immoble i el nombre d’activitats rellevants, a més de qualsevol tarifa, comissió o impostos retinguts o cobrats per l’operador, entre una altra informació.

Conclusions

Donat el creixement constant de les plataformes digitals, mitjançant la Directiva DAC7 es garanteix una fiscalitat correcta i transparent. Els operadors de plataformes de comerç digital han de presentar informes al país de la Unió Europea a què pertanyen,

i el primer informe s’ha de presentar a finals de gener del 2024. Per assegurar-se de complir adequadament les obligacions imposades per la Directiva DAC7 i evitar possibles sancions, és crucial comptar amb l’assessorament d’un advocat especialitzat en dret comunitari i de la Unió Europea . A Navas&Cusí, oferim orientació experta per navegar les complexitats d’aquesta regulació i assegurar una gestió fiscal transparent i eficient de la plataforma digital. No dubteu a contactar-nos per a més informació i suport en aquest àmbit essencial.

 

Author
Navas & Cusí Abogados
Article anterior Article següent